dimecres, 9 de juliol de 2008

Reunió del Tribunal de l'OPO 2008 d'Auxiliar Administratiu

El dijous dia 10 de juliol en les oficines de Recursos Humans de Parcs i Jardins es reuneix el Tribunal de l’Oferta Pública 2008 d'Auxiliar Administratiu

Entre els temes a tractar en l’ordre del dia, s’aprovarà les qualificacions obtingudes en les 3 primeres proves del concurs que es van realitzar el dilluns 30 de juny.