dimarts, 1 de juliol del 2008

Reunió del Tribunal de l'OPO 2008

El dijous dia 3 de juliol en les oficines de Recursos Humans de Parcs i Jardins es reuneix el Tribunal de l’Oferta Pública 2008 de peó de jardineria

Entre els temes a tractar en l’ordre del dia s’aprovarà les qualificacions obtingudes en la prova practica.