divendres, 13 de novembre de 2009

PLA D’ACTUACIÓ DE L’IMPJB PER FER FRONT A L’IMPACTE D’UNA EPIDEMIA DE GRIP "A"

Ja està vigent el Pla d’Actuació de la grip A a Parcs i Jardins. Cal recordar que la grip A tot i ser una malaltia infecciosa respiratòria té un caràcter lleu i segueix un curs sense complicacions, menys en persones amb factors de risc.

En el Pla d’actuació s’especifica les mesures a seguir per a prevenir els riscos de contagi, que es redueixen en una bona higiene com: Usar mocadors d’un sol ús i llençar-los a les escombraries. Rentar-se les mans regularment. En les casetes no utilitzar tovalloles d’us col·lectiu. Ventilar els espais de treball uns 15 min. diaris. Etc.

Aquest Pla d’Actuació es va intentar elaborar conjuntament amb els delegats de prevenció, però les nostres propostes no van ser acceptades, les quals les resumim a continuació:

En la classificació dels llocs de treball segons els riscs, especificàvem amb el grau de risc mitjà els treballadors amb els nivells 4 a 1 com també el personal amb funcions d’administratius, delineants, professors i alumnes, personal assistent a jornades tècniques, delegats i delegades sindicals, i totes aquelles persones que la seva feina sigui superior a 3 hores diàries en espai tancat amb i/o amb tracte al públic en general o que intercanviïn documents.

En les mesures organitzatives internes, per preveure les possibles baixes volíem recollir que si es veia afectat el servei públic per l’absentisme es valorés el reforçament del servei de personal a partir de les bosses de treball corresponents i que en cap cas s'externalitzaria el servei per motius de la pandèmia.

Finalment afegíem un apartat de Garanties, on volíem donar una oficialitat al pla registrant-lo a l’administració de l’autoritat laboral, que no es computés com a baixa a efectes econòmics de l’absentisme les causades per la grip A, que les persones que substitueixin llocs de treball crítics tindran una avaluació dels riscos (sobretot càrrega de treball), i finalment proposàvem un finançament addicional destinat a garantir econòmicament l’aplicació d’aquest pla.

Però totes aquestes propostes no les van acceptar i per aquest motiu els delegats de prevenció no constem en aquest pla d’actuació.

Cap comentari: