divendres, 28 de setembre de 2012

CAP A LA REIVINDICACIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS EMPLEATS I EMPLEADES DE TOTES LES EMPRESES MUNICIPALS


La Comissió de portaveus de la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Barcelona, amb la presència de representants dels sindicats CCOO, UGT, CGT i ASI, ha acordat:

PRIMER: Exigir a l'Ajuntament que faci valer les seves competències en matèria d'autonomia de gestió i d'auto-organització que li confereix la Carta Municipal i presenti recurs contra les mesures contingudes al Reial Decret 20/2012, tot entenent que poden excedir la capacitat del govern de l'Estat en matèria de legislació bàsica.

SEGON: Que de manera cautelar deixi sense efecte aquestes mesures en tot l'àmbit municipal.

TERCER: Que en qualsevol cas no destini ni un cèntim dels imports que pretén descomptar o de l'equivalent monetari dels drets que pretén suspendre a cap altra cosa que no sigui la preservació i la recuperació dels drets laborals i retributius de les plantilles afectades.

A l'efecte, també ha acordat convocar a representants de totes les seccions sindicals i comitès d'empresa de tots els sectors municipals, empreses, consorcis, instituts, patronats o organismes del tipus que sigui, tots ells dependents directa o indirectament del govern i dels pressupostos municipals per posar en comú aquestes exigències i acordar accions conjuntes. 

En concret:

PRIMER: Primera setmana d'octubre. Convoquem a una reunió-assemblea a delegats de tots els sindicats de totes les empreses municipals i organismes autònoms (B:SM, BIMSA, Parcs i Jardins, Metro, Instituts, etc.) per a dissenyar un pla conjunt de mobilitzacions en base als tres primers punts.

SEGON: Dia 10 d'octubre. Assemblea General de tots els empleats municipals convocada per la Junta i els Comitès per informar de la situació pel que fa a l'aplicació de les retallades que planteja l'Ajuntament i de la posició dels sindicats amb representació a l'Ajuntament. També s'informarà de l'anterior reunió de delegats i de les propostes de mobilització.

TERCER: A concretar dates. Assemblees per districtes, sectors i organismes.

QUART: Al voltant del dia 18 d'octubre. Manifestació de tots els treballadors i treballadores municipals, tant de qualsevol sector del propi Ajuntament com d'empreses i organismes.
Des de la Junta de Personal i des del Comitè d'Empresa demanem la màxima difusió d'aquest comunicat així com la implicació de tot el personal contra la retirada de la paga de Nadal i contra totes les altres retallades.

HEM DE LLUITAR PER RECUPERAR EL QUE ÉS NOSTRE
ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNICIPALS ESTEM DECIDITS A ATURAR
AQUESTA ONADA D'AGRESSIONS CONTRA ELS NOSTRES DRETS.

Barcelona, 26 de setembre de 2012