divendres, 21 de setembre de 2012

CARTA OBERTA A L'ALCALDE DE BARCELONA I A TOTS ELS REPRESENTANTS POLÍTICS AL PLE MUNICIPAL

La Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona els emplacem a considerar el que segueix.
Juntament amb la supressió de la propera paga extra de Nadal de més de 3 milions de persones a tot l'Estat als que s'han d'afegir les seves famílies, el Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol estableix tot un seguit de mesures que en el cas concret dels empleats públics suposen un retrocés extraordinari no només de caràcter econòmic sinó també de drets socials i laborals d'aquest col·lectiu. Drets que han estat aconseguits fruit de les reivindicacions i els acords laborals conseqüentment subscrits amb les diferents administracions.
Com a part de la classe treballadora, els treballadors i treballadores públics estem lluitant i no cessarem de lluitar fins que totes aquestes mesures siguin retirades i la factura de la crisi es traslladi a qui realment l'ha de pagar: les grans fortunes d'aquest país que s'han engrandit amb l'especulació financera i immobiliària i el capital especulatiu internacional titular d'un volum creixent de deute públic il·legítim.
No obstant, considerem que ja és hora que els governs, parlaments i plens autonòmics i locals adoptin les mesures que els pertoquen per defensar la seva autonomia de gestió al temps que defensen els interessos dels seus representats, entre els quals estem els seus treballadors.
Aquesta autonomia de gestió ha estat violada per l'abús de la potestat de promulgació de legislació bàsica per part de l'Estat. És una cosa, per cert, que ja fa molt temps es ve produint quan per exemple es prohibia el creixement de totes les plantilles de treballadors públics de totes les administracions sense tenir en compte les seves peculiaritats. Ara, però, en aquest Reial Decret l'abús arriba a cotes delirants, com ara suprimint la paga extra de Nadal, prohibint el nomenament de nous funcionaris o anul·lant tots els acords laborals establerts per totes les administracions, sense tenir en compte si cadascuna de les administracions afectades ho necessiten o no, si ho volen fer els seus òrgans de govern o no o si aplicant aquestes mesures es malmet greument el funcionament d'aquestes administracions o no.
Quan es parla de condicions laborals és evident que tota legislació bàsica no pot parlar d'altra cosa que de mínims (tal i com encara passa al sector privat) i parlant de gestió pública la legislació bàsica no pot pretendre obligar a totes les administracions a ignorar els seus propis compromisos o a no dotar-se de tot el personal que li sigui necessari, d'acord només amb les disposicions i prioritats dels representants electes en la defensa dels interessos generals dels seus administrats.
La legislació bàsica, repetim, pot establir mínims i pot ordenar el respecte a les limitacions pressupostàries globals, però no pot ordenar austeritat extrema a qui ja tingui els comptes en ordre o forçar fórmules de gestió indirecta per la via de prohibir la reposició de la plantilla pròpia d'unes administracions que s'han compromès a donar uns serveis als seus administrats.
Conseqüentment demanem a l'Alcalde i al Ple de regidors del nostre municipi que defensin la seva autonomia de gestió respectant els acords laborals amb els seus treballadors i treballadores i garantint una dotació adequada de funcionaris i personal propi. Cosa que els ha de permetre proveir els serveis públics que la ciutadania els reclama, i, tot entenent que el Reial Decret 20/2012 excedeix el marc de les competències estatals fixat per l'article 149.1-18ª i en canvi vulnera els articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola.
Aquest és un moment per demostrar l'autèntic compromís dels representants vers la ciutadania.

Els treballadors i treballadores municipals servim al ciutadans
A qui serveixen els representants polítics?

En els propers dies demanarem en persona la posició dels grups municipals sobre aquesta qüestió.