dimecres, 5 de setembre de 2012

Consell de Garanties Estatutàries qüestiona legalitat de les mesures del govern espanyol en l’acomiadament en la funció pública

Resum del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que qüestiona la legalitat de les mesures del govern Espanyol en acomiadaments en la funció pública per causes econòmiques i d’invasió competencial:


Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que qüestiona mesures govern de l’Estat en acomiadament per causes econòmiques i d’invasió competencial:


Valoració del Catedràtic del Dret del Treball Eduardo Rojo del Dictamen:


Consell de garanties estatutaries considera inconstitucional la suspensió de la Llei de la Dependencia per part del govern de l´Estat: