divendres, 28 de setembre de 2012

LA DIRECCIÓ DE PARCS I JARDINS, “MÉS PAPISTES QUE EL PAPA”


El dissabte 14 de juliol, es va publicar al BOE el RD-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, confirmant les retallades més important de tota la democràcia, 65.000 milions d’euros. Segons va informar el President del Govern Espanyol el passat divendres, 13 de juliol, en el Congrés dels Diputats.

Les mesures que contempla aquest RD-Llei 20/2012 són brutals per al conjunt de la classe treballadora i especialment per als aturats, discapacitats i empleats públics.PRINCIPALS MESURES EN L’ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Art.2 (Paga extraordinària del mes de desembre del 2012) pàg. 18
         ----> supressió paga de nadal a tot el sector públic
Art.6 (Aplicació art.3 de l’Estatut dels Treballadors) pàg. 20
         ----> Supressió paga nadal personal laboral sector públic
Art. 8 (Modificació Arts. 48 i 50 de l’EBEP) pàg. 21
        ----> art. 48, permisos dels funcionaris públics,
                          k) Per assumptes particulars, 3 dies
                           Supressió dies addicionals per antiguitat
               art. 50, vacances dels funcionaris públics,
                           22 dies hàbils per any treballat de vacances
                           O part proporcional si no s’arriba a l’any
Art. 9 (La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal) pàg. 22
        ----> Equiparació amb el règim laboral, no compensada
                  -Malaltia comuna 75% de mitja del salari
Art. 10 (Reducció de Crèdits i permisos sindicals) pàg. 2
        ----> -Retallada del 20% en subvencions sindicals
                -Permisos sindicals, els que s’ajustin a Llei exclusivament
                -Entrada en vigor, a partir del proper 1 d’octubre de 2012
Art. 11 (Jubilació forçosa del personal funcionari) pàg. 24
        ----> Equiparació regim laboral, jubilació mes enllà dels 67 anys

PRINCIPALS MESURES D’AMBIT GENERAL
Art. 23 (Modificació Impost sobre el valor afegit, IVA) pàg. 39
        ----> General     18% ---->21%
                 Reduït        8% ---->10%
                 Super reduït  4%
            - Entrada en vigor, 1 de setembre de 2012
Art. 35 (Pla Estatal de vivenda i rehabilitació) pàg. 64
        ----> Supressió d’ajudes i deduccions fiscals
la resta de retallades d'àmbit general les trobareu al citat RD-Llei 20/2012, s'adjunta accés al mateix més a dalt.


A Parcs i Jardins amb l'aplicació d'aquestes mesures estem sofrint una doble agressió: 1.- la de les mesures en si i 2.- l'aplicació de les mateixes que realitza la direcció de RRHH

A pesar que a l'Ajuntament de Barcelona encara no ha començat a aplicar-les i que l'Alcalde sr. Trias, en l'estiu, en la reunió que va tenir amb el representants sindicals de l'Ajuntament tot van ser bones paraules, la direcció de l’Institut ja ha començat a aplicar-les.

La primera mesura que ens ha aplicat de forma unilateral amb nocturnitat i traïdoria ha estat el descompta de la Paga de Nadal incomplint així l'Estatut dels Treballadors que els obliga a informar i consultar amb caràcter previ a la Representació legal dels treballadors/és. A més  ho ha aplicat de la forma més lesiva possible, quan hi havia formules menys lesives pels treballadors.

Igualment ara ens vol aplicar l'increment horari, a pesar que la Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat la inconstitucionalidad de la mesura, amb una nova formula que va més hi hagi del decret i que representa la partició de jornada (treballar dues tarda a la setmana) i la creació d'una borsa de 10 hores per treballador per tenir-la a la seva disposició. Quan el decret el que disposa és un increment horari i no d'un canvi de la jornada de treball. De nou amb traïdoria incompleix les pròpies lleis, sent les seves proposta d'aplicació més lesives que el propi decret.

Però els responsables d'aquest “desaguisado” de mala fe en l'aplicació del decret no solament és la direcció de RRHH, sinó el govern municipal de CiU que l'hi permet i que no fa   valer els seves competències en matèria d'autonomia de gestió i d'auto-organització que li confereix la Carta Municipal per presenta recurs contra els mesures contingudes al Reial Decret 20/2012, tot entenent que podin excedir la capacitat del govern de l'Estat en matèria de legislació bàsica i deixant de manera cautelar sense efecte aquestes mesures tal com ja comencen a fer diferents Ajuntaments (per exemplar el de Santa Coloma de Gramanet)

5 comentaris:

Anònim ha dit...

MI REFLEXIÓN
Parece ser que nos olvidamos todos del contexto de estas medidas que aplican desde el gobierno central.
1- Estas son medidas ECONOMICAS para un presunto ahorro en los presupuestos generales del estado.
2- Van dirigidas hacia todos aquellos funcionarios, personal laboral, etc. Que en su nomina cobran más por conceptos de guardias, horas extras, festivos etc. Que por su salario base,(alcanzando sueldos de 2.500 o 3.000 € por todos los conceptos)

En el caso que nos ocupa no es así, los JARDINEROS no hacemos guardias, los JARDINEROS no trabajamos festivos, los JARDINEROS no hacemos horas extras,
(Por lo menos la practica totalidad, que alguno si hacen horas y festivos) ,

Es por eso que este recorte, así como el de las 2 horas y media a nosotros no nos toca o no nos debería tocar en caso de tener unos responsables de recursos humanos serios
Pero parece ser que tanto el Oriol Salvatella como el Alfredo Medina (por mucho que se catalanice el nombre, este es como el Alejo-Aleix, (no se si os recordáis de tal tipejo)
Obvian esos 2 puntos primeros.

Estas medidas que han aplicado UNILATERALMENTE:
a) Sin negociación ni comunicación al comité.
b) Sin esperar a la decisión del Ayuntamiento en la materia.
c) Con alevosía, si no me equivoco el Alfredo vino de vacaciones el 17/9 y el 18 del mismo nos endiño la circular.

Estas actuaciones de la dirección de Parcs i Jardins solo se entienden desde la MALDAD ó la ESTUPIDEZ porque a un sueldo de SUBSISTENCIA como los nuestros no caben aplicar más recortes, y mi opinión personal es que estos dos son MALVADOS y ESTUPIDOS malvados por aplicar las medidas unilateralmente (espabilaos, que sois unos espabilaos) y estupidos por no esperar a ver que se hace desde la casa Gran, sea como fuere me gustará ver las caras de estos dos espabilaos, si el Ayuntamiento decide no hacer mas sangre y no aplicarla.

Anònim ha dit...

Paraguero, no es necesario que "castellanices"el nombre del Medina, hijos de puta hay en todas partes, en Catalunya tambien.

Anònim ha dit...

Yo no entiendo mucho de politica pero el segundo coment es de un Facha¿ Verdad?

Anònim ha dit...

Que bueno, vengo de pasar un día agradable con la familia donde no ha faltado de nada, vermut, corderete, vinito , cava , y me encuentro 3 comentarios interesantes.
El primero lo suscribo de la primera a la ultima palabra(o casi, creo que la realidad es un poco mas compleja) el segundo, que se hace pasar por mi ALIENIGENA no es de el, es una burda imitación (Dios como hecho de menos sus comentarios ácidos, los del Alienígena) es de un imbécil que tal y como dice el tercer comentario es un FACHA, que dice que hijos de puta hay en todas partes, debe hablar por si mismo (digo yo) lo que si que le pediría al imbécil este es que no se camufle detrás de nadie, y menos del alienígena.
Saludos y Suerte.

Anònim ha dit...

el problema que tenemos en parcs i jardins es triple por un lado los recortes del gobierno fascista del PP y por otro la política laboral del gobierno municipal de CiU, ajuntandose todo estos a la agresión sistemática d la dirección de RRHH comandada por un sádico que solo disfruta martirizando los derechos laborales (jubilación parcial, contratacioes relevistas...) y haciendo sangre en nuestros derechos y ahora con los recortes esta como un cerdo revolcándose en el barro

MEDINA Y SUS CHICOS UNOS AUTÉNTICOS h.... (con perdón para sus madres)

el 139