dijous, 27 de desembre del 2012

Ampliació de Jornada (NO TOTS SOM IGUALS)A pesar que la Consell de Garanties de la Generalitat dictamino que veia inconstitucional i antiestatutària la disposició addicional, la 71, que establia en 37,5 hores la jornada del personal públic.

Amb evident “mala fe” la direcció de l’Institut ha aplicat la Llei de Pressupostos 2012 en matèria de jornada. Durant aquest 2012 ens ha estat “fet xantatge” amb que ens anava a modificar la jornada fent-nos venir dues tarda de 1’15 minuts a la setmana quan sàvia que això era il·legal i alhora no assumible a nivell d'organització 

Mentre en les diferents administracions han tret acords d'aplicació del decret “benèvols” per als treballadors exemple la Diputació de Barcelona o directament els han obviat exemple Ajuntament de Barcelona, la direcció de Parcs i Jardins no ha tingut voluntat d'arribar a cap acord “benèvol”, tot ho deixen per posar-nos més pressió en la Negociació Col·lectiva

Ara en la seva la circular 2012/28 la direcció de RRLL aplica l'increment de jornada per als col·lectius d'oficis i jardineria (s'oblida d'esmentar pensem que intencionadament a com els afectes a administratius i tècnics) i realitza una aplicació “benèvola i avantatjosa” limitant la il·legalitat per al personal (majoritàriament ells; caps i tècnics) que realitzen les 40 hores de prolongació de jornada (que en el seu moment el Tribunal Superior de Justícia sentencio que eren hores extres) on no s'efectua l'increment ja que continuen cobrant les 5 hores extres setmanals. Sent discriminats el torn de nit, que encara que li reconeixen l'hora extra que fan de més diària (la hi paguen com a prolongacions de jornada) els obliguen a fer les 2’30 hores d'ampliació amb qual ells han de treballar 42’5 hores a la setmana (de 22 a 6'30 horas)

3 comentaris:

ricinus communis ha dit...

IN INSSUB INSSUBMISSIO¡¡

ricinus communis ha dit...

IN INSSUB INSSUBMISSIO¡¡

Anònim ha dit...

el personal de vigilancia noche esta super-rebotado con el nuevo horario, dado a que a ellos le quieren obligar a hacer las 2'30 h. de + mientras que a los técnicos NO. Dicen que se lo arreglaran pero de paso les dejan caer que van a contratar a una empresa privada para el servicio