dimarts, 20 de desembre del 2011

Barcelona es planteja privatitzar Parcs i Jardins (El Punt-AVUI)

El govern de Xavier Trias vol reformar en profunditat l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. I vol fer-ho en aquest mandat i sense descartar cap escenari. Tampoc la privatització, opció que l'executiu es planteja seriosament. Tant, que ha encarregat un estudi per analitzar-ne la viabilitat, i també quina seria la millor manera de fer-ho.

L'informe al qual ha tingut accés aquest diari –i que ha elaborat la consultoria Konsac Group– planteja tres formes de fer-ho: subrogar tota la plantilla a una empresa privada de cop, fer-ho per etapes o anar contractant de manera progressiva els serveis a mesura que el personal contractat vagi plegant o jubilant-se.

L'opció que recomana la consultoria és la subrogació de cop, sense rebutjar alternatives com ara donar entrada a un privat com a soci majoritari –tal com es va fer amb Serveis Funeraris–; delegar la preservació del verd públic en un gran ens supramunicipal també amb capital privat, o “crear petites societats” per fragmentar el servei. La progressiva externalització al ritme que marquin les baixes només es considera un pla B en cas “que jurídicament resulti impossible dur a terme el procés d'externalització sense tenir el beneplàcit dels treballadors”. En tot cas, s'insisteix que seria “lentíssim” i “no pas exempt de conflictivitat:” segons l'estudi, els empleats, a més de “perpetuar els seus llocs de treball”, voldrien “cedir-los als seus fills”, opció que la llei no preveu, és clar; l'apunt sembla una frivolitat del redactor.

Sigui com sigui, aquest pla B s'assembla molt a la progressiva externalització de nombrosos serveis encetada el 2005, i que ja arriba a un 30% de l'activitat, segons admet el mateix consistori. L'augment de les subcontractes, que el comitè d'empresa associa a una degradació del servei, també l'ha denunciat la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en l'últim número de la seva revista Carrer.

L'informe també planteja com contrarestar la publicitat negativa, i adverteix que abans d'encetar qualsevol privatització caldrà “elaborar una memòria, suficientment tècnica i ben documentada” per tal de convèncer l'oposició, la premsa i l'opinió pública de les virtuts de la mesura, que “no hagués estat a favor d'AENA si no fos per la vaga salvatge que (...), i si no s'haguessin divulgat prèvia i intencionadament els elevats salaris dels treballadors”, exemplifiquen els autors.

El regidor de Medi Ambient, Joan Puigdollers, relativitza l'informe. “El que estudiem és què es pot fer amb el futur de Parcs i Jardins i també per millorar l'atenció del verd públic, i no hem pres cap decisió.” Que l'estudi parli només d'una eventual privatització ho justifica amb l'argument que aquest és l'únic escenari que requeria assessorament extern. “Si no, ja sabem el que tenim. El que està clar és que el model és obsolet, i no podem ignorar que les relacions laborals al sector públic s'han de regir per unes noves regles de joc.” Quines? “Això és el que volem consensuar amb la plantilla, si podem.” I si no? “Si no, governarem”, conclou Puigdollers, el qual assegura no tenir “cap pressa, perquè buscar el consens requereix temps”, però que es marca la reforma de Parcs com un dels objectius de mandat.