dijous, 11 d’octubre de 2012

CONSTITUCIÓ DE LA COORDINADORA SINDICAL DE SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS (TSP-BARCELONA*)

Avui dia 10 d’octubre s’ha constituït la Coordinadora sindical de Serveis Públics Municipals, formada per representants de la pràctica totalitat de les empreses i organismes públics dependents dels pressupostos municipals de Barcelona, aplegant uns 30.000 treballadors i treballadores d’aquesta ciutat.

L’objectiu d’aquesta coordinadora és proposar i impulsar una lluita conjunta contra les retallades de drets socials i laborals  a Barcelona i en aquest sentit s’han adoptat entre d’altres els següents acords:
1.- Convocar a una manifestació el proper dia 17 d’octubre a les 18h, amb sortida de la Plaça de Sant Jaume “EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS I LABORALS, TOTHOM CONTRA LES RETALLADES”
2.- Treballar en un pla de mobilitzacions conjuntes que inclourà una possible vaga per al dia 23 de novembre.
-------------
Els òrgans de representació del personal del Sector Públic Municipal de Barcelona, responent a la voluntat del conjunt de treballadors i treballadores del Sector ens hem constituït en coordinadora per defensar els nostres drets socials i laborals, que han patit una darrera i greu agressió amb el Decret-Llei 20/2012, convalidat el passat mes d’agost, i que comportarà un empitjorament i retallada dels serveis públics als ciutadans i ciutadanes i és ja una vulneració de l’autonomia municipal.
En aquest context reivindiquem la no aplicació de l’esmentat Decret atenent a l’autonomia local, l’aturada i reversió de les privatitzacions dels serveis i la recuperació del dret a la negociació, amb l’objectiu final de garantir uns serveis públics municipals de qualitat en benefici dels ciutadans.
Per això hem acordat un calendari de mobilitzacions per a recuperar els drets vulnerats, per la defensa dels serveis públics i exigint que l’Ajuntament defensi la seva autonomia. Mobilitzacions a les quals cridem a participar-hi a tots els treballadors i treballadores dels serveis municipals, i per a les quals sol·licitem l’adhesió de totes les organitzacions i entitats que a la ciutat defensen les diferents expressions dels drets i interessos de la ciutadania.

TSP-BARCELONA: Treballadors/es dels Serveis Públics de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona, TMB, B:SM, ICUB, IMI, IMMB, BAGURSA, CETRAMSA, TERSA, IMSSB, IMH, CBB, IMEB, IMPiJ, ASPB, BCN-Activa, BIMSA, CEB, Hospital del Mar, IMDB, PATSA