dimarts, 16 d’octubre de 2012

MANIFEST DE LA COORDINADORA DE TREBALLADORS/ES DELS SERVEIS PÚBLICS DE BARCELONA (TSP-BARCELONA)

Els treballadors i treballadores dels serveis municipals de Barcelona, que formen part de les plantilles de les empreses, organismes autònoms, consorcis i fundacions finançats total o majoritàriament per l'Ajuntament, així com els de la pròpia administració municipal, estem cridats a participar en un calendari de mobilitzacions que tenen per objecte exigir a l'Alcalde que exerceixi el poder atorgat per la ciutadania a les urnes en defensa dels drets dels treballadors/es i ciutadans/es de Barcelona, negant-se a aplicar les contínues retallades del govern central, pel bon funcionament de la ciutat.

Els empleats públics, en la nostra doble condició de treballadors i operaris dels serveis públics, estem patint una doble agressió fins i tot en administracions com la de l'Ajuntament de Barcelona, que per boca del seu Alcalde presumeix d'estar sanejada i de poder, per tant, mantenir el seu funcionament sense aplicar les mesures que es pretenen imposar des de Madrid.

La representació sindical municipal ha estat testimoni d'un procés en el qual s'han despullat de contingut tots els drets de negociació en matèries com: oferta pública d'ocupació, jornada de treball, retribucions, vacances, permisos, llicències, reduccions horàries, etc. Hem vist com els nostres acords laborals anteriors han estat virtualment anul·lats i substituïts per decrets aliens a cap simulacre de negociació, deixant les relacions laborals en una situació comparable a la del període pre-constitucional.

Els canvis imposats han suposat un retrocés molt important des del punt de vista laboral i social per a totes les plantilles, però també venim denunciant que els efectes d'aquestes mesures que es presenten en forma de mercantilització, retallades i deteriorament dels serveis públics, afecten d'una forma molt directa i important sobre el conjunt de la ciutadania, i especialment sobre els més febles.

La precarització i reducció de les plantilles municipals afecta al sistema educatiu, al sanitari, als serveis socials, a la seguretat, a la prevenció, als transports públics, etc.

Per tot plegat, en el marc de les lluites generals contra les conseqüències d'aquesta gran estafa que es va començant dient crisi de la bombolla immobiliària i ara porta el nom de crisi del deute, els treballadors i treballadores dels serveis municipals diem:

  1. QUE DE LA SITUACIÓ DE CRISI ECONÓMICA I SOCIAL EN LA QUE ENS HAN INVOLUCRAT, I SOBRE LA QUAL NO APLIQUEN CAP MESURA EFICAÇ, NO ES POT SORTIR AMB AUSTERITAT I RETALLADES DE DRETS SOBRE LA MAJORIA TREBALLADORA.

    SÍ PODREM SORTIR-NOS IMPULSANT EL CREIXEMENT ECONÒMIC, AMB UNA JUSTA REDISTRIBUCIÓ DE LES RENDES I AMB UNA FISCALITAT ADEQUADA SOBRE ELS QUI, HORES D’ARA, CONTINUEN AMB LA SEVA ‘FESTA’.
  2. QUE A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, DES DE CAP PUNT DE VISTA, NI LI CAL, NI LI CONVÉ APLICAR EL DECRET 20/2012, NI CAP ALTRA MESURA ANTERIOR, SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS DELS SERVEIS PÚBLICS, JA QUE GAUDEIX D’UNA EXCEPCIONALITAT LEGAL QUE LI PERMET MANTENIR UN POSICIONAMENT DIFERENCIAT.

  1. QUE CAL ATURAR TOTS ELS PROCESOS DE PRIVATITZACIÓ EN MARXA I REVERTIR ELS JA DUTS A TERME.

  1. QUE L'AJUNTAMENT HA DE RESPECTAR TOTS ELS ACORDS LABORALS SUBSCRITS I IMPLEMENTAR EL DRET A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN ELS ÀMBITS DE TOTES LES SEVES EMPRESES, ENS I ORGANISMES PÚBLICS.

I per tal de deixar ben palesa aquesta voluntat, ens convoquem a un calendari de mobilitzacions que contempla, si més no, les cites següents:

17 D'OCTUBRE a les 18 hores. Manifestació conjunta de tots els treballadors i treballadores dels Serveis Públics Municipals. Inici a Plaça Sant Jaume i final al davant de la Delegació del Govern.

22 D'OCTUBRE, coincidint amb les vagues de Metro i TMB, es convoca una Jornada de Lluita a totes les empreses del grup municipal.

9 DE NOVEMBRE, nova Jornada de Lluita i nova Manifestació conjunta de tots els treballadors i treballadores municipals, hora de convocatòria i recorregut a confirmar.

23 DE NOVEMBRE, coincidint amb el final de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya, Jornada de Lluita i proposta de vaga de tots els treballadors i treballadores dels serveis públics municipals.

Demanem a tota la ciutadania i a totes les entitats socials preocupades per la ciutat que donin suport en les nostres reivindicacions que ho són també de tota la classe treballadora. Les persones que treballem com bombers, educadors, personal del transport públic, guàrdies, sanitaris, personal dels Serveis Socials, informadors i tramitadors, administratius i informàtics, jardiners i personal dels serveis tècnics, personal de promoció econòmica, o tants d'altres, som les que estem més a prop dels ciutadans per atendre les seves necessitats, no som les que sobrem i no mereixem aquest tracte.


PER LA DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS
PER LA DEFENSA DELS DRETS LABORALS I SOCIALS
NO PASARÀN !!

AJUNTAMENT, PARCS I JARDINS, BSM, TMB, CETRAMSA, IMEB, IMI, IMH, IMSSB, BAGURSA, TERSA, IMM, PAMEM, ICUB, BIMSA, BCNACTIVA, C. EDU, C. BIBLIO, IMU, PMH, IMPU, ASP.B, IMD, PATSA, MUSEUS, ETC., ETC.

1 comentari:

malesherbes ha dit...

MAÑANA A LAS 17'45 h. QUEDAMOS EN LA PLAZA SANT MIQUEL PARA IR A LA MANI DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PÁSALO