dimecres, 9 de març de 2016

CGT retira la seva signatura del protocol de canvis

Fa cuatre anys que estava obert un procés per tal de regular entre la Direcció del Institut i el Comitè d’Empresa un protocol que regulés la tramitació dels canvis de destí.
És ara, fa cosa d’un mes, quan la Direcció es presenta amb una resposta a la proposta que el Comitè ja els  hi va fer arribar fa anys. Sobtadament aquell mateix dia s’acaba signant un acta on es recollia una proposta d’acord de protocol sota pressió per tal de tancar-ho allà mateix.
Ara ja tindrem un protocol. Un que no servirà per molt, que no satisfarà les necesitats de regulació d’aquest tema que ha estat utilitzat recurrentment pels comandaments d’aquest Institut per resoldre conflictes, per castigar treballadores, per treure’s gent  de sobre sense haver de donar cap explicació. En aquest acord es deixen moltes de les nostres reivindicacions  i no resol els conflictes bàsics que provoca aquesta mena d’ús que se’n fa.
Davant tots aquests fets l'Assemblea d'afiliades de CGT va decidir el dijous dia 3 de març retirar la signatura de l'acord per les formes en què es va arribar a la seva signatura amb un document presentat “in situ” en una reunió on en l'ordre dia no estava especificat el tema a tractar i pel fons de l'acord que no soluciona la problemàtica dels canvis.


És per això que la CGT no signarà cap acord que no inclogui:

1.-Que aquest protocol afecti a tota la plantilla i no només a Oficis.
2.- Que un representant d’Espais Verds formi part de la Comissió i aclareixi aquells casos que generin qualsevol controvèrsia.
3.- Que les permutes o canvis es facin automàticament  excepte si existeix algun impediment insalvable.
4.- Que es doni tractament prioritari a canvis per conciliació familiar.
5.- Que els canvis col·lectius han de ser comunicats amb 30 dies.
6.- Que en cas de modificació substancial de les condicions de treball s’hauran de comunicar amb 30 dies i haurà de ser degudament justificat.
7.- Que tingui en compte els casos d’estudiants que finalitzen el curs acadèmic.
8.- Que no podrà ser motiu de refús de la petició de canvi les restriccions per motius de salut, disfuncions psíquiques, per gènere i/o orientaciò sexual, origen racial, ètnic, religiós, d’edat o d’altres recollits a la legislació, doncs si fos així seria considerada una acció discriminatòria.

 


Cap comentari: