dimarts, 29 de març de 2016

Servei essencial

JA SOM UN SERVEI ESSENCIAL
A la comissió d’ecologia, urbanisme i mobilitat del passat 23 de març d’enguany el grup de la CUP-Capgirem Barcelona va fer una Proposició (M1519/2878) sobre la declaració de Parcs i Jardins com a servei essencial i sobre la necessitat de convocar una Oferta Pública d’Ocupació durant l’any 2016 per contractar nous treballadors i treballadores d’aquest institut, de tal manera que es pugui cobrir la plantilla estructural estipulada en el conveni, utilitzant -se com a base - guia la ràtio d’1,2 persones per Ha., que ja estipulava el nostre conveni, compensant-la equitativament entre homes i dones.
Finalment s’arriba a l’acord que el servei integral de manteniment dels espais verds, naturals i de l’arbrat de la ciutat de Barcelona sigui considerat un servei essencial per la ciutat de Barcelona i que es convoqui OPO durant aquest any sense xifres concretes utilitzant la ràtio de 1,2 persones per hectàrea (que serien aproximadament 243 llocs de treball). Amb els vots a favor de Barcelona en Comú, Ciutadans, ERC, PSC i la pròpia CUP, en contra del PP i l’abstenció de CiU.
Això obre les portes al recent acord sobre plantilla i relleus de fa dos setmanes a on es deia que podríem contractar temporalment (interinatges i reforç d’estiu). Per tant el moment en que els relleus que finalitzen contracte passin a interí i per tant que no s’amortitzin més llocs de treball està més a prop.
Però no garanteix una OPO per aquest any 2016 que convoqui les places necessàries pel bon funcionament i el bon servei del nostre Institut.
https://www.youtube.com/watch?v=QIVOMwI1JVc  a partir del minut 4:29:30

Cap comentari: