divendres, 4 de març de 2016

PLA DE XOC

REUNIÓ DEL COMITÈ D' EMPRESA AMB LA PRESIDENTA I LA COMISSIONADA DE PARCS I JARDINS 03/03/16
A la reunió van assistir la presidenta Janet Sanz, la comissionada Eva Herrero i el gerent Jordi Ribas i l'ordre del dia va ser un document del comitè d'empresa amb els punts del pla de xoc presentats a principis de l'estiu de 2015 quan tot just va començar la legislatura municipal.

Contractació personal eventual d'estiu

Evidentment no es va poder contractar personal per tant la mateixa presidenta va reconeixer que no ho havia complert. S'estava estudiant la manera per a que aquest fet no es torni a donar per l'estiu d'enguany.

Jubilació parcial i contracte d'interinatge

La presidenta en un principi no va entendre la demanda del comitè sobre el temps d'espera que havien de patir algunes de les treballadores de Parcs i Jardins per acollir-se a la seva jubilació parcial. La demanda era que tothom es puguès jubilar en complir el 61 anys. Cert que el termini d'espera no és superior al que marca el conveni (5 mesos). La presidenta va dir que es tornarien a estudiar la demanda i va admetre que no s'havia complert la petició.

Reordenament de la Direcció de RRHH

Dóna per complida aquesta petició, doncs si que s'ha cessat al Director de RRHH Alfred Medina, i ens diu que s'està reorganitzant l'equip directiu de RRHH per tal de crear un clima de diàleg, confiança i participació amb les treballadores.

Eradicació del glifosat

Va donar per complerta aquesta petició i n'està molt orgullosa d'haver-la complert.

Dignificació condicions laborals del personal en situació de formació DUAL

La presidenta va explicar que s'està treballant per tal d'intentar modificar les condicions dels contractes, pautats, actualment, per decrets estatals i autonòmics. Es vol vetllar per l'acompliment d'unes condicions dignes de treball, mitjançant la implantació d'un segell de qualitat que garanteixi un salari digne ( de fet comenta que s'estan mantenint converses amb BCN Activa, per tal de fixar un salari mínim per a les persones que formen part d'algun Pla Ocupacional) i per tal de canviar la naturalesa del per què es contracta a aquestes persones, tenint en compte que són estudiants i estan desenvolupant una feina d'aprenentatge i que no venen a cobrir una vacant de lloc de treball real.

Rescissió del contracte d'assessorament jurídic al gabinet Cuatrecases

Es va fer un estudi per rescindir el contracte, però finalment es va decidir que s'esperaria a la finalització del mateix, amb data 15/04/2016 i llavor es trauria l'assessorament jurídic a concurs públic.

Es va aclarir, que la quantitat facturada havia estat de 9.000 a 9.500€ anuals pels anys 2014 i 2015 i que la dada de 60.000€ que figurava al contracte, es tractava d'un pressupost de reserva inicial al qual s'ha de restar l'import facturat.

Es pregunta també si es posarà en el plec de condicions alguna clàusula que especifiqui el fet de no poder presentar-se al concurs si la persona està condemnada ( en aquest cas el Sr. Cuatrecases ho està per frau fiscal), la presidenta contesta que això no ho pot reflectir, perquè normalment l'advocat del bufet és diferent persona que la fundadora o sòcia que podria arribar a ser condemnada/imputada.

Paralitzacions de les externalitzacions

La presidenta comenta que no s'han creat de noves, que les que s'han dut a terme han estat continuacions o pròrrogues de les ja enjegades per l'anterior legislatura(CIU) o ampliacions de les mateixes. Se li va recordar que els contractes per reompliment d'escocells o infraestructures son nous d'aquesta legislatura. La presidenta diu que eren licitacions ja iniciades quan Bcn en Comú va arribar al consistori.

Re-municipalització dels serveis

S'està duent a terme un estudi per tal de definir quina capacitat té l'Ajuntament per municipalitzar i millorar la prestació dels serveis municipals de manera directa.

Control real de les contractes

Es reconeix la manca d'efectius per controlar de manera eficient les feines que tenen encomanades les empreses contractades, i es reconeix que les aquestes empreses han estat contractades per fer només un control de les feines enllestides. S'està desenvolupant un aplicatiu informàtic que anirà dirigit al personal de l'ajuntament per tal de poder fer un control més fidedigne de les empreses externes que realitzen serveis municipals.

Participació de les organitzacions veïnals en el control del patrimoni verd de la ciutat

La presidenta dóna per complerta aquesta petició, convidant a una representació de la FAVB, que tindrà veu però no tindrà vot, al proper Consell d'Administració.

Dignificació de les condicions laborals del personal que treballa als CET equiparant-les al conveni de Parcs i Jardins

Des de RRHH estant realitzant un estudi per incorporar unes clàusules de millora amb l'aplicació del conveni de Parcs i Jardins per tal de facilitar la integració de les persones amb disfuncions i dignificar les seves condicions laborals.

Convocar Oferta Pública d'Ocupació

La presidenta informa que s'està fent un estudi de necessitats de personal a tot l'ajuntament i que encara no està enllestit. Ens informa que la setmana pròxima ens facilitaria els resultats amb la previsió d'Oferta Pública d'Ocupació.

Des del Comitè es comenta que s'ha d'arribar al punt d'invertir l'amortització dels llocs de treball. I que s'ha de tornar a la fórmula de «un jubilat un contractat» i a la contractació per interinatge pels relleus que finalitzen el seu relleu per evitar l'amortització de llocs de treball.

Finalitzem la reunió debatent la conveniència de declarar el servei de manteniment de Parcs i Jardins com a servei essencial, cosa que facilitaria la contractació de personal. La presidenta es va mostrar receptiva a aquest respecta.


Finalment la presidenta dona per finalitzada la reunió fent al·lusió al fet que s'està governant en minoria i que moltes de les propostes només obtenen recolzaments minoritaris i que cal convèncer altres grups municipals de les polítiques socials necessàries, cosa que resulta bastant complicada. Diu també que probablement no assoliran l'acompliment del programa electoral tot i que encara tenen molt de temps per endavant.

2 comentaris:

malesherbes ha dit...

Mi impresión de la reunión, es que la Presidenta mostro muy buenas formas pero poco contenido en el fondo, las respuestas estuvieron cargadas de vaguedades y nos remitio al informe o documento, donde dará respuesta a nuestras demandas, que nos hará llegar en el plazo de una semana aproximadamente.

ACI

Unknown ha dit...

Lo que no entiendo por parte de los sindicatos,que quieran nuevas oposiciones,cuando aun quedamos muchos en las lista de las anteriores oposiciones(mas de media lista)sin poder acceder a un puesto en parcs i jardins.