dijous, 31 de març de 2016

Desplegament mesura glifosat a Barcelona


DESPLEGAMENT PROGRESSIU DE LA MESURA DE L’ERRADICACIÓ DEL GLIFOSAT PER AL CONTROL D’HERBES ESPONTÀNIES EN ESCOCELLS

Per al desplegament de l’Acció 1 de la Mesura de govern per a l’erradicació del glifosat als espais verds urbans públics de Barcelona (Acció 1: Estudi de seguiment de l’evolució dels escocells i paviments sense tractament químic, per tal de concretar la seva gestió i manteniment en endavant), s’han escollit 10 barris de la ciutat (1 per Districte), amb els següents criteris:
- Barris propers a zones naturals (Montjuïc o Collserola): aquests carrers i zones de sauló tenen més predisposició a omplir-se d'herbes, doncs moltes arriben de les zones naturals, en forma de llavor, per l'aire
-              Marina del Port (Dist. III)
-              Pedralbes (Dist. IV)
-              St. Gervasi-Bonanova (Dist.V)
-              Canyelles (Dist.VIII)
- Barris "trama ortogonal": on predominen carrers amb "quadrícula Eixample", amb voreres més amples i predominància del cotxe. En aquests carrers pensem que la presència d'herbes és menys molesta que en el cas de voreres estretes
-              Sant Antoni (Dist. II)
-              Provençals de Poblenou (Dist.X)
- Barris "amb carrers estrets": antics nuclis de població afegits a la ciutat i/o barris amb voreres predominantment estretes i amb una alta competència per l'espai. Pensem que aquí la presència pot representar més incomoditats al ciutadà
-              Barceloneta (Dist.I)
-              Vil·la de Gràcia (Dist.VI)
-              Vall d’Hebron (Dist.VII)
-              Congrés-Indians (Dist.IX)
En aquests barris, a partir de l’1 d’Abril es deixarà de tirar glifosat i es farà un seguiment acurat dels carrers i zones de sauló, analitzant la tipologia d’herbes que surten i quina gestió és la més adient en cada cas.

Cap comentari: