dijous, 28 de gener de 2010

COMITE SEGURETAT I SALUT DEL 25-01-10

Comencem la reunió firmant l’acta del 26 d’octubre del 2009.

L’empresa ens comunica verbalment que l’acord de condicions laborals 2005-09 queda sense vigència i que els temes que l’inclouen en el punt 4 de Seguretat i Salut laboral queden sense acord (on s’inclouen els punt de: la protecció de la salut dels seus treballadors/es com un dels seus objectius estratègics i es compromet l’Institut a garantir el compliment de la normativa vigent de prevenció de riscos laborals, la dotació econòmica suficient per al seu desenvolupament, l’avaluació de riscos laborals del lloc de treball, la preparació, formació i informació adequada a cada treballador/a, on l’Institut garantirà d’un servei de vigilància periòdica de la salut dels seus treballadors/es, on l’Institut garanteix de manera específica la protecció dels treballadors/es que siguin sensibles als riscos derivats del treball, per garantir el desenvolupament de les funcions dels delegats de prevenció on s’estableix d’una persona més i de 10 hores mensuals addicionals).

Es demana per part dels delegats de prevenció una votació per que continuí vigent el punt 4 de l’acord 2005-09 que implica el bon funcionament de tot el departament de prevenció fins que arribi l’aprovament del nou conveni col·lectiu. El President del Comitè de Seguretat i Salut es nega a realitzar la votació ja que no accepta el text que proposem i vol posar a votació si els delegats de prevenció tenen el dret a obligar a votar la seva proposta (cadascú que dedueixi si en un Comitè sigui qui sigui es pot vetar el dret a una votació). Considerem els delegats de prevenció que es crea una irregularitat en el procés del Comitè de Seguretat i Salut i proposem la dimissió del President del mateix, i davant la proposta fins que s’ens dolgui la corresponent contestació donem per acabada la reunió de Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Cap comentari: