diumenge, 10 de gener de 2010

La Inspecció de Treball obre expedient d’infracció contra BAGURSA per cessió il·legal de treballadors

El passat 15 de desembre la Inspecció de Treball va informar a la CGT que com a resultat de la denúncia d’un dels nostres companys donant suport al delegat de personal de BAGURSA, dóna inici a un procés d’infracció contra l’empresa municipal BAGURSA i tres empreses contractistes per cessió il·legal d’un total d’11 treballadors.

La cessió il·legal de treballadors es produeix quan una empresa contracta a una altra, no per a que li faci subministrament d’un producte o servei, sinó únicament per a que li cedeixi personal, que passa a treballar dintre de l’organització de la primera empresa sense que aquesta reconegui cap vincle de relació laboral. En aquest cas, les empreses contractistes que cedeixen el seu personal són “Oliver y Camps Auditores Asociados“, “Auditorías e Ingenierías, S.A.” i “GECSA“.

La cessió il·legal de treballadors és un delicte contra l’Estatut dels Treballadors, i els companys i companyes afectats tenen dret ara a reclamar davant d’un jutge que se’ls reconegui la condició de personal laboral indefinit de BAGURSA, en les condicions laborals i salarials pròpies del conveni d’aquesta empresa (anàlogues a les del Conveni Municipal).

Sabem que hi ha molts més casos de cessió il·legal de treballadors a BAGURSA i a tot el grup municipal, i de fet aquest any passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va reconèixer que es va donar aquesta situació a l’Arxiu Històric de la Ciutat (depenent de l’ICUB) en la persona dels auxiliars d’arxiu “subministrats” per l’empresa MAGMA.

No sempre és fàcil demostrar la cessió il·legal de treballadors, l’Ajuntament s’està fent tot un expert en disfressar aquestes realitats amb el suport i la complicitat dels seus juristes, secretaris i interventors (que obliden que el seu client no és el governant de torn sinó la ciutadania de Barcelona).

Malgrat tot, des de la CGT continuarem estirant d’aquest fil en el marc de la defensa de la dignitat, la igualtat i el reconeixement de tots els llocs de treball propis del servei públic municipal.