dilluns, 20 de desembre del 2010

22 de desembre concentració treballadors municipals dels Plans Ocupacions

Concentració de treballadors/es dels Plans d’Ocupació Municipals – el 22 de desembre de 2010 a la Pl. Sant. Jaume a les 17:30.

Convoca : Assemblea de Plans d’Ocupació Ajuntament de Barcelona del 15/12/2010

Resum Assemblea sectorial Plans Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona del 15/12/2010

La Secció sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona , va acollir als locals de la CGT a la Via Laietana, 18, 9a planta el passat dimecres 15 de desembre de 2010 a les 17:30 una assemblea del sector de companyes i companys afectats pels PEO’s , per tal de donar lliure expressió i organització a la seva lluita.

Participació

Els assistents a l’Assemblea procedien de diverses dependències municipals entre les moltíssimes on els 2081 participants hi tenen presència. Malgrat de no disposar de cap forma de contacte directa ni de coneixement dels llocs de treball concrets l’assemblea va disposar d’una important afluència de participants.

Valoracions

Les valoracions dels assistents van ser molt crítiques amb el desenvolupament dels plans , i sobretot en la farsa que comporta que d’aquí a pocs dies es quedaran sense feina en l’actual marc d’atur massiu. Un tema especialment criticat va ser el de la formació . En diversos casos explicats pels propis afectats es posava de relleu que el menyspreu cap a les persones en atur que participen en els Plans no és només de plantejament si no que en determinades dependències ha comportat fins i tot un tracte despectiu, com la manca d’eines de treball adequades o la sintomàtica retirada d’us de “taquilles” per canviar-se malgrat no haver acabat el contracte. Els companys afectats pels PEO’s deixaran de treballar en els Plans entre aquest desembre i el gener , trobant-se l’1 de febrer ja tots/es sense ocupació.

Acords

Les propostes d’acord es van resumir en 3 finalment:

 • Aprovació d’una plataforma reivindicativa, tal com la de l’ICUB però afegint de forma explícita el necessari dret i objectiu a una Ocupació continuada .
 • La necessitat de donar continuitat i extensió a les denúncies i reivindicacions , que es va concretar en ampliar la xarxa de contactes partint de la primera llista d’e-mails recollits amb els nous de cada centre de treball. I també proposant coordinar-se i treball de comisons des d’aquesta llista i des d’eines d’Internet . També la difusió dels acords per la premsa o altres mitjans.
 • Una acció col·lectiva en forma de concentració d’afectats per lliurar formalment la Plataforma de PEO’s a l’Ajuntament de Barcelona , al regidor Jordi William Carnes i Ayats , Regidor de Promoció Econòmica Ajuntament de BARCELONA. Concretada en el dimecres 22 de desembre de 2010 a la Pl. Sant. Jaume a les 17:30.

Plataforma aprovada en l’Assemblea de 15/12/2010

Les treballadores i els treballadors dels Plans Extraordinaris d´Ocupació Local de Barcelona reunits en assemblea:

Denunciem:

 • Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem, incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/2010). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).
 • Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.
 • Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).
 • l Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.
 • l Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.
 • Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.
 • Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.
 • Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.
 • Que en molts casos els treballs assignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que varem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.

Reivindiquem:

 • Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.
 • Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.
 • Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.
 • La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.
 • Continuïtat en els llocs de treball.

Barcelona, 15 de desembre de 2010