dijous, 9 de desembre del 2010

Assemblea general de treballadors/es dels plans ocupacionals de Barcelona

El proper 15 de desembre a les 17.30h als locals de la CGT de Via Laietana (9a planta) es realitzarà l’assemblea per als treballadors/es dels plans ocupacionals de Barcelona 2010.

PLANS D’OCUPACIÓ: NEGOCI EN LA FORMACIÓ, MENYSPREU A LES ATURADES I ATURATS

Davant la denúncia que fa un col·lectiu de persones contractades als Plans d’Ocupació, la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar la seva absoluta adhesió i solidaritat, al temps que recolza totes les seves reivindicacions. Reproduïm a continuació la plataforma aprovada per aquest col·lectiu:

Reunits en assemblea el 17 de novembre de 2010 al Palau de la Virreina el personal de l’Institut de Cultura pertanyent al Pla Ocupacional 2010, DENUNCIEM:

- Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem, incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/2010). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).

- Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.

- Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).

- Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.

- Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.

- Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.

- Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.

- Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.

- Que en molts casos els treballs assignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que varem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.

REIVINDIQUEM:

- Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.

- Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.

- Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.

- La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.

Per la nostra part, volem denunciar també el fet de que per disposar dels fons necessaris per a la realització d’aquests plans d’ocupació (en total, per a tota Catalunya, 100 milions d’euros), el Departament de Treball de la Generalitat ha hagut de treure de l’oferta formativa pública de les Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers Ocupacionals uns 54 milions d’euros, liquidant d’aquesta manera unes actuacions, amb el col·lectiu de persones a l’atur, amb un alt índex d’inserció laboral.

Tampoc podem callar, doncs seria fer el joc a la mentida de que des dels poders públics s’estan prenent mesures per combatre l’atur, que la solució a aquest drama social passa per no autoritzar cap ERO ni acomiadament i alhora crear treball públic (en aquest cas concret, perquè no es contracta indefinidament aquests treballadors en comptes de mantenir aquestes feines en precari de 6 mesos en 6 mesos i amb sous del 70% del base de la categoria?).

Però circumscrivint-nos al manifest aprovat per l’assemblea, alertem que inclús la primera reivindicació està a l’aire. Fins que no hi hagi compromís escrit de les institucions corresponents, les promeses orals de Barcelona Activa o CCOO de que no hi haurà cap sanció pel rebuig a aquesta formació, poden ser paper mullat. Per aconseguir les reivindicacions aprovades cal el màxim d’implicació dels afectats, a més de la solidaritat de la resta. Per això fem la següent convocatòria a tots els empleats pel Pla Extraordinari d’Ocupació de Barcelona:

ASSEMBLEA GENERAL DEL PERSONAL OCUPACIONAL

DIMECRES 15 DE DESEMBRE A LES 17.30H

Locals de la CGT de Barcelona, Via Laietana 18, planta 9.

Barcelona, 3 de desembre de 2010

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Si voleu mes informació:

www.cgtbarcelona.org/ssab/

www.facebook.com/home.php?sk=group_163010383737521&ap=1