diumenge, 26 de desembre del 2010

La CGT de Catalunya davant la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió linguística

Des de la CGT valorem molt negativament la sentència de Tribunal Suprem contra el català com a llengua vehicular a les escoles i instituts de Catalunya, i considerem que és un altre insult, dels tants que el poble català ha hagut de patir, per part dels estaments polítics i judicials de l’Estat espanyol. L’Estat espanyol, més enllà d’assumir la realitat cultural i lingüística dels pobles que el componen i fer seva aquesta riquesa, es dedica sistemàticament a disparar contra la línia de flotació de qualsevol promoció d’identitats culturals i lingüístiques que no siguin la que el Règim polític, que ens domina, considera la seva. Aquest atac contra la llengua i la cultura del nostre poble és un nou acte del colonialisme al que el poble català, malauradament, ja n’està al corrent.

La CGT de Catalunya, a l’article desè dels seus estatuts, reconeix expressament el dret a l’expressió oral i escrita i la no discriminació per l’ús del català o el castellà, així com es fixa l’assoliment de la normalització efectiva del català entre la seva afiliació.

Recolzem la diversitat cultural de la Península Ibèrica i ens omple de satisfacció compartir espai lingüístic amb d’altres pobles de l’Estat espanyol però, en cap cas, acceptem la imposició de qualsevol altre idioma, propi d’altres territoris de l’Estat espanyol, ni la minoritzaciò institucional a la que està essent sotmesa la nostra llengua amb el beneplàcit de les forces polítiques que ens governen, tant al Parlament català com al Congrés espanyol.

La classe treballadora de Catalunya i en general tot el conjunt de la societat tenen el dret a viure en la seva llengua pròpia, i la defensa cultural ha de ser una trinxera més en la lluita contra el sistema capitalista deshumanitzador, que pretén una homogeneïtzació, no només en l’àmbit econòmic, sinó també en totes les altres parcel·les de la nostra vida.

Davant els privilegis d’una llengua parlada per milers de milions de persones, principalment degut a les invasions militars, i l’extermini de molts pobles originaris, l’imperi cultural espanyol pretén fer-nos el mateix, amb les eines de la deslegitimada democràcia liberal.

Ni decrets de nova planta, ni 40 anys de franquisme han pogut acabar amb la identitat del nostre poble. Tampoc el Tribunal Suprem ni el Constitucional podran fer-nos callar.

A Catalunya, l’escola en Català!

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya