dimarts, 14 de juliol de 2015

Petició de reunió urgent de la comissió interpretació del conveni (jubilacions parcials i els contractes de relleu)


En resposta a la petició la  direcció de Parcs i Jardins  es convoca reunió de la Comissió d’Interpretació de Conveni el dilluns 20 de juliol, d’ 12.30 a 15.00 hores, a les oficines de Recursos Humans (Tarragona 141).