dimarts, 6 d’octubre del 2009

ASSOCIACIÓ D’AFECTATS PER LA POLÍTICA LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

La promotora de l’associació d’afectats per la política laboral de l’Ajuntament de Barcelona ens ha demanat la difusió de la informació que adjuntem:

“S’està promovent la creació d’una associació o plataforma d’afectats per la política laboral de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu d’evitar o, en el seu cas, lluitar contra discriminacions, assetjaments, amiguismes o altres males pràctiques laborals. I orientar a possibles afectats. No pretenem fer funcions que ja fan altres entitats (advocats, psicòlegs, delegats de prevenció, sindicats, etc. ) sinó ser un complement de les seves actuacions.

L’associació està oberta tan a afectats com a solidaris amb els afectats i sense quotes a pagar.

Per fer participatiu el procés de constitució de l’associació hem creat un grup a google que serveix tan per tenir una via de contacte confidencial entre les persones que puguin estar animades a participar en la creació de l’associació, i debatre cap on encaminar-nos, com simplement perquè s’incorpori qui es vulgui solidaritzar amb la seva creació.

Teniu informació general al bloc www.afectats.blogspot.com i informació sobre com incorporar-se al grup de google o contactar amb nosaltres a

http://afectats.blogspot.com/2009/07/hem-creat-un-grup-google-per-tenir-una.html