dijous, 15 d’octubre del 2009

L'Ajuntament descarta fer pagar una entrada al parc Güell

Després d'un dilatat procés d'anàlisi i discussió, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir en comissió de govern el pla integral que fixa les grans línies d'actuació que es duran a terme al parc Güell entre els anys 2010 i 2020. La filosofia que emana d'aquest document estratègic es resumeix en la voluntat que aquest espai deixi de ser considerat només com una gran zona verda i passi a tenir el mateix reconeixement que un equipament de contrastat valor arquitectònic. Per això, un primer objectiu serà intentar reduir en un 50% els 4 milions de visitants que ara té, i amb això caldrà, inevitablement, regular l'accés a la zona patrimonial, tot i que, a hores d'ara, no se sap ben bé com. Una de les mesures més controvertides que s'havia estudiat, cobrar l'entrada, ha quedat del tot descartada.

Ha estat un part tan llarg com difícil. Els debats entre veïns, experts i responsables municipals sobre què cal fer al parc Güell en els propers anys han estat eterns, però ja han cristal·litzat en un pla que es començarà a aplicar el 2010 i que s'haurà d'anar desplegant durant la següent dècada. Per posar en marxar el conjunt de mesures que enumera el document, l'Ajuntament hi destinarà un pressupost global de 34 milions d'euros. La més cridanera de totes és la que estableix necessitat de regular l'accés de públic, que ara és absolutament lliure. Un plantejament que parteix del diagnòstic fet per diversos entesos, que consideren que els 4 milions de visitants que té actualment el parc són un volum inassumible per a la correcta conservació d'un espai que està catalogat com a patrimoni mundial. Cal reduir-los com a mínim a la meitat. La pregunta del milió és com es farà. El govern local es dóna un any de marge per estudiar els mecanismes tècnics per aconseguir-ho, però d'entrada es reforçarà tot el tancat perimetral. Posteriorment s'establiran nou accessos regulats, segurament per torns, a tota la zona monumental. Quan s'arribi a la capacitat màxima de l'espai ja no hi podrà entrar ningú més. Una de les altres propostes que s'està avaluant és el fet que calgui fer reserva amb anterioritat per poder visitar el parc. La mesura estaria adreçada especialment als turistes, que actualment representen el 86% de les visites.

El que ja està clar que no es farà és instaurar una taxa. Una possibilitat que ha aflorat reiteradament en el llarg procés de debat del pla director i que disposava de l'oposició de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Totes aquestes restriccions, però, no afectaran els veïns dels barris propers que utilitzen el parc com a ruta per fer els seus desplaçaments quotidians. Ara bé, també s'ha de veure quina solució tècnica se'ls acaba facilitant –podria ser, per exemple, una targeta– perquè puguin continuar travessant la zona.

A banda dels temes d'accessibilitat, el pla director també preveu la millora de la senyalització, del manteniment i dels serveis del parc, posant en servei, per exemple, més àrees de pícnic i cinc bars. També es recuperaran alguns elements patrimonials, com ara els pavellons d'entrada i la cova de la plaça de la Natura. En aquests propers anys també s'haurà d'afrontar la construcció de tres edificis nous, que es destinaran als serveis tècnics, punt d'informació i centre de visitants. Aquest últim s'ubicarà a l'entrada de la carretera del Carmel i oferirà diversos serveis (com ara exposicions i cursos) lligats a l'arquitectura de Gaudí. Pel que fa a l'aparcament d'autocars que actualment hi ha en aquest punt, passarà a ser subterrani.

MESURES DEL PLA

Disseny d'un nou sistema de senyalització interna del parc
Recuperació de la cova de la plaça de la Natura per fer-la visitable (desaparició de l'actual bar)
Recuperació dels pavellons d'entrada
Introducció del falcó pelegrí
Reforma i ampliació del jardí vienès
Construcció d'un nou edifici per als serveis tècnics
Construcció d'un centre de visitants en què hi haurà, entre altres serveis, exposicions estables i temporals
Construcció d'un nou punt d'informació
Instal·lació de cinc nous quioscos bar a la zona monumental
Implantació d'un nou servei de neteja i manteniment
Introducció de fanals solars
Creació d'un comitè científic assessor
Implantar un servei d'audioguies per als visitants i crear una nova imatge gràfica del parc

Publicat en el diari El Punt

1 comentari:

Anònim ha dit...

El nou pla director del parc Güell no convenç els veïns, que diuen que no aconseguirà reduir-ne la massificació

Demanen que es prioritzin les actuacions de neteja i manteniment de l'espai


No els fa el pes. Tot i que el procés d'elaboració del nou pla director del parc Güell ha estat extenuant per la seva durada, ja que s'ha volgut donar veu a tots els sectors, els veïns de la zona no estan conformes amb el resultat final. En una assemblea celebrada dijous van qüestionar que aconsegueixi reduir el nombre de visitants a la meitat, un dels grans objectius del document. També volen, però, que més enllà de reptes grandiloqüents, es posi més èmfasi en la gestió del dia a dia. O sigui, més manteniment i neteja.

No satisfà les seves expectatives. Amb aquesta reflexió, de caràcter genèric, han encaixat els veïns l'aprovació d'un pla director que ha tingut una cocció molt lenta. Potser per això n'esperaven més, ja que consideren que el document no marca pautes clares per resoldre les grans problemàtiques que afecten el parc.

La primera, i més evident, és la de la massificació. A parer dels veïns, la proposta que es fa de regular l'accés a l'espai mitjançant un sistema que encara està per definir –però que podria ser haver de retirar un tiquet, sense pagar, per poder entrar-hi– no aconseguirà reconduir la situació. «Si cal treure una entrada o passar per un torn mecànic, continuarà havent-hi cues a les entrades», assenyala Quim Torres, representant de l'associació de veïns de la Salut. Això sí, la decisió de l'Ajuntament de no fer cobrar una tarifa ha estat en general ben rebuda. De fet aquesta possibilitat havia aixecat una reacció contrària molt patent entre una part –no tots– dels veïns, tot i que des del consistori sempre s'ha repetit que aquesta seria una mesura que no els afectaria.

Durant una assemblea convocada per ERC, celebrada dijous al vespre, i que formalment havia de servir per exposar la posició dels republicans en relació amb el pla director, els veïns van aprofitar per ampliar el memorial de greuges. Tot i que el document recull la necessitat de millorar aspectes com la neteja i el manteniment del parc, consideren que en aquest apartat els compromisos tornen a ser inconcrets i eteris. «Abans de parlar de coses com posar-hi més bars, que n'haurem de parlar, volem que s'arreglin camins, que s'hi posi un enllumenat nou, papereres o bancs», exposa Torres. També hi ha una sensació molt estesa entre el veïnat que el pla aprofundeix poc en què cal fer a la zona boscosa, que ocupa més de la meitat de la superfície total de l'espai i que, justament, és la que acostumen a utilitzar els habitants dels barris del voltant com a ruta de pas.

Expropiacions

Un últim punt que ha despertat especial inquietud és la construcció de tres edificis, que serviran com a centre de visitants o per instal·lar-hi els serveis de caràcter més tècnic. La possibilitat, no anunciada per l'Ajuntament, que calgui expropiar alguna propietat de la zona per poder aixecar aquestes dependències, és vista amb forta preocupació pels veïns. Una qüestió que, juntament amb les altres queixes, exposaran a la regidora de Medi Ambient, Imma Mayol, en una reunió que en principi mantindran la setmana entrant.