dijous, 27 de maig de 2010

Calcula el teva perduda salarial del 5%

Descarrega el excel amb el qual calcular aproximadament el teu descompte salarial del 5% per les noves retallades del Govern.

Posa la quantitat que cobres actualment i dóna-li a enter

Excel, 18.5 KB

Us adjuntem el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, publicat el 24 de maig al BOE.


http://www.diba.cat/cemical/fitxers/ReduccionDeficit/RDL_8_2010_ReduccionDeficitPublico.pdf


Tan aviat se sotmeti a debat i votació de totalitat en el Congrés dels Diputats, incorporarem les modificacions que la seva aprovació ha comportat en diverses normes contingudes en el nostre Codi de Legislació.

Cap comentari: