dilluns, 22 de juny del 2009

Denunciat en l’Inspecció de Treball les modificacions del vestuari

Passat dia 3 de juny el Comitè d’Empresa va presentar en l’Inspecció de Treball denuncia contra la direcció de l’Institut per l’incompliment de l’article 37 del Conveni Col·lectiu que diu:

“El vestuari del personal és el que figura a l’Annex 3, el qual es lliurarà per al seu ús d’estiu i hivern, als mesos de maig i octubre, respectivament, subjecte a les modificacions que determini la Comissió de Seguiment.”

Per lo tant; la direcció ha modificat unilateralment el logotip de Parcs i Jardins i el percentatge de visibilitat de la peça superior del vestuari del personal i per això es demanar a l’Inspecció de Treball que es paralitzi el repartiment del vestuari modificat fins que s’arribi al preceptiu acord de la Comissió de Seguiment tal i com determina el article 37 del Conveni Col·lectiu de Parcs i Jardins