dijous, 25 de juny del 2009

QUE NO FACIN FORA CAP TREBALLADOR O TREBALLADORA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL


La CGT, i en això estem en completa sintonia amb la resta de sindicats representats a l’Ajuntament, estem absoluta i radicalment en contra de la mateixa idea de privatitzar un servei públic, i menys encara quan aquesta privatització implica treure treballadors i treballadores de l’àmbit de l’Administració Pública per abocar-los a un entorn d’empresa privada, que és el que volen fer amb l’IMI i el que podem esperar que vulguin fer tard o d’hora amb molts altres companys i companyes, laborals i funcionaris, d’altres sectors i organismes.

Els treballadors i treballadores de Serveis Tècnics, de les OACs i dels Serveis Socials, són només de moment, els dels altres sectors de serveis públics municipals on esperen conèixer les “solucions” privatitzadores de l’actual equip de govern.

Fins ara, els laborals i funcionaris de l’Ajuntament i dels Instituts confiàvem que com a mínim es respectarien els acords de garanties, els convenis, els articles garantistes dels diferents estatuts… Les actuals pretensions de l’Ajuntament respecte de l’IMI demostren que pel que fa a ells tot això només és paper mullat, i així, què en podem pensar de les garanties que es puguin oferir a cap de nosaltres, treballadors i treballadores de l’Administració Pública?

A continuació, transcrivim el comunicat conjunt de la Junta i els Comitès d’Empresa de l’Ajuntament:


L’AJUNTAMENT TRENCA EL CONVENI MUNICIPAL


Expulsa treballadors i treballadores (funcionaris i laborals) de l’àmbit d’aplicació del conveni


Davant les preocupants notícies que apunten a la conversió de l’IMI en una empresa privada municipal, la comissió permanent de portaveus de la Junta i els Comitès d’Empresa municipals, per decisió UNÀNIME S’OPOSEN FRONTALMENT a les pretensions de l’Ajuntament en el sentit de continuar creant innecessàriament noves empreses, i menys en casos com el que es planteja a l’IMI, que suposaria el trasllat forçós a la nova empresa de tots els funcionaris i laborals, que malgrat tenir tota la consideració legal d’empleats públics municipals es trobarien d’un dia per l’altra privats dels drets que els hi pertanyen.


TOTS ELS SINDICATS PRESENTS A L’AJUNTAMENT ESTEM DISPOSATS A ADOPTAR TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER IMPEDIR QUE ES PRIVI A CAP TREBALLADOR O TREBALLADORA MUNICIPAL (funcionari o laboral) DELS SEUS DRETS


TOTS I TOTES SOM L’IMI !!


CC.OO. UGT CGT ASI AI