dimarts, 23 de juny del 2009

Prou d’insults, els treballadors i treballadores municipals no necessitem que “vigilin” el nostre ús de les eines de treball

El passat 28 de febrer l’Ajuntament va publicar a la Gaseta Municipal una “Instrucció sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona” que és de fet un pas més en la estigmatització dels treballadors i treballadores públics en considerar-nos d’entrada sospitosos de fer servir les eines informàtiques amb les quals treballem per qualsevol cosa menys per treballar.

Amb aquesta Instrucció l’Ajuntament està pretenent atribuïr-se la potestat d’inspeccionar lliurament tots els arxius que generi o arxivi el personal municipal, els correus electrònics que intercanvïi o les pàgines d’Internet que eventualment consulti. Només els falta intervenir els telèfons i inspeccionar la correspondència postal.

Considerant tot això, la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona va demanar a l’Agència Catalana de Protecció de Dades un dictamen sobre el contingut de l’esmentada Instrucció tot expressant les nostres preocupacions, i la petició va ser degudament contestada en data 3 de juny.

El dictamen ens dóna la raó en el més essencial:

  1. El reconeixement dels drets dels treballadors i treballadores pel que fa a la informació continguda als nostres arxius i comunicacions per molt que poguem fer servir els sistemes d’informació i comunicació municipals
  2. La limitació de la capacitat d’inspecció de l’Ajuntament sobre els nostres arxius i comunicacions, que s’ha de limitar a la mínima i estrictament necessària per garantir el normal funcionament dels sistemes, sense que es pugui utilitzar el que es trobi per cap altre fi.
  3. L’obligació de l’Ajuntament d’informar adequadament als treballadors i treballadores de les limitacions que consideri necessari establir en l’ús dels sistemes informàtics i de comunicacions, dels sistemes de monitorització que en farà servir, de la caducitat d’aquestes informacions, dels procediments i canals que es podran fer servir per exercir els nostres drets, etc.

Ja n’hi ha prou de criminalitzar-nos, si busquen responsables de fer un ús inadequat dels mitjans públics que comencin per mirar-se al mirall !