dimarts, 18 de gener de 2011

RECLAMEM ELS DINERS QUE ENS HA TRET LA DIRECCIÓ DE L’INTITUT

Companys i companyes,

Ja han passat més de sis mesos des de l'aplicació a les nostres nòmines del decret de mesures extraordinàries de reducció del dèficit públic, i ja des del començament entre les preguntes més freqüents que ens hem fet tots estan les relatives a les mesures legals que s'han fet o es poden fer per evitar les retallades i recuperar les quantitats que s'han deixat de percebre.

Quines reclamacions o recursos s'han fet fins ara?

Per tractar-se d'una norma legislativa, no és possible presentar cap mena de recurs contra el decret-llei en si mateix, tot i que si que és possible recórrer contra la seva aplicació en casos concrets. En aquesta línia, són molts els recursos que s'han presentat fins ara, però els únics dels que tenim notícia que hagin prosperat són els que s'han traduït en quatre autos de l'Audiència Nacional presentats davant del Tribunal Constitucional i que estan a l'espera de resolució. Si el Tribunal Constitucional estima favorablement el que apunta d'Audiència, es consideraria inconstitucional l'aplicació del decret-llei al personal laboral de les administracions, organismes, entitats empresarials o empreses públiques.

Quines conseqüències tindria la declaració d'inconstitucionalitat del decret-llei tal i com està demanada?

L'Audiència Nacional estima que la constitucionalitat del decret-llei pel que fa a la seva aplicació al personal funcionari està ja avalada per una sentència anterior del Tribunal Constitucional, de manera que segons això cap nova sentència tindrà cap efecte legal sobre el personal funcionari.

En canvi la declaració d'inconstitucionalitat si que afectaria al personal laboral de les administracions i organismes dependents sobre els que s'hagi aplicat; els laborals de l’Ajuntament de Barcelona i els de tots els OOAA, Consorcis, Entitats (el nostre cas), Empreses, etc. que hagin patit les retallades. En concret, forçaria a l'Institut a tornar a tots els endarreriments salarials que no haguessin prescrit i aplicar a la nòmina dels treballadors tots els imports corresponents a tots els conceptes tal i com haurien de ser sense cap retallada i aplicant tots els acords de conveni.

Què podem fer els treballadors/es de Parcs i Jardins?

Hem d'esperar la resposta del Tribunal Constitucional, però mentre aquesta resposta no arriba, ens hem d'assegurar que els nostres drets econòmics no prescriuen, cosa que passaria quan passés més d'un any sense que individualment es fés cap reclamació.
És per això que hem fet el model de document de reclamació que us fem arribar. La presentació individual d'aquest escrit via registre general no desencadena cap acció legal ni és un recurs administratiu que hagi de seguir un procediment, només persegueix deixar constància que considerem que se'ns deuen uns diners i que no renunciem a cobrar-los (s'interromp la prescripció del deute que l'Institut tindria amb cadascú).

Com s'omplen aquests documents de reclamació i com s'han de presentar?

Els documents s'han de dirigir, amb totes les dades corresponents de cadascú, a la Gerència de l’Institut. Cal que quedi constància formal, de manera que la presentació s'ha de fer via registre, assegurant-nos que la compulsa de la còpia que ens quedem i que hem de conservar queda feta correctament.

Per calcular els imports que hem de reclamar aquest any encara ho tenim fàcil, només necessitem el full de nòmina de maig i tots els següents: l'import brut de cada mensualitat ha de ser el mateix de maig tret que hagi hagut cap variable que ho compliqui.

A la Secció Sindical de la CGT ens oferim a ajudar-vos personalment si teniu dubtes, ens trobareu al nostre local de Canyelles (93.291.47.82) o als locals de la CGT (dijous de 17 a 20 hores), a la Vía Layetana 18 9ª planta (93.310.33.62) o al e-mail malesherbes.cgt@gmail.com.

També us proposem quedar tots plegats per presentar les nostres reclamacions de manera col·lectiva, al proper febrer ja us confirmarem la convocatòria. En tot cas, recordeu que qui està agredint els drets de tots els treballadors i treballadores inclosos els nostres és qui dicta les normes i les lleis, de manera que en última instància no tenim cap més empara que la nostra resistència i lluita reivindicativa.

Si lluitem podem guanyar o perdre,

si no lluitem perdrem segur.


Organitza't i lluita.
1 comentari:

Anònim ha dit...

A veure si surt que sí i ens agafa per sorpresa, gracies companys per compartir aquest full de reclamació.
Salut