dimecres, 15 de juny del 2011

LES AUTORITATS OCULTEN LES DADES DE LA RELACIÓ ENTRE L’HERBICIDA ROUNDUP I MALFORMACIONS

La indústria ho sabia des de la dècada de 1980, i els reguladors des dels 90

Earth Open Source

La indústria i els reguladors de la UE sabien des de com a mínim les dècades dels 80 i dels 90, que l’herbicida més venut al món, el Roundup, causa malformacions – però van evitar informar al public. Aquesta és la conclusió del nou informe escrit per un grup de científics i investigadors internacionals.
L’informe revela que els propis estudis de la indústria (incloent un encarregat per Monsanto) mostraven ja en els anys 80 que l’ingredient actiu del Roundup, el glifosat, causa malformacions en animals de laboratori.
El govern alemany coneixia aquests fets des de com a mínim la dècada dels 90, quan a Alemania, com a membre de la Unió Europea, li va tocar fer una revisió dels estudis de la indústria per a l’aprovació de l’herbicida a Europa. Per altra banda, la Comissió Europea ho ha sabut desde com a mínim l’any 2002, quan va donar el vist i plau a l’autorització del glifosat.
Però aquesta informació no es va fer pública. Ben al contrary, els reguladors han enganyat a la gent de manera consistent sobre la seguretat del glifosat. Fins i tot l’any passat, l’Oficina Federal Alemana per a la Protecció del Consumidor i la Seguretat Alimentària, BVL, va dir a la Comissió que no hi havia evidència de teratogenicitat (capacitat de causar malformacions) del glifosat
BVL va fer aquest comentari refutant (2) un estudi científic independent que van publicar l’any passat uns investigadors argentins.
L’estudi mostrava que el Roundup i el glifosat causen malformacions en granotes I en pollastres a concentracions molt menors que aquelles que s’empren en les fumigacions agrícoles (3)
L’estudi estava motivat pels informes d’’una alta incidència de casos de malformacions i càncers en àrees de Sudamèrica on ces conreen plantes de soja genèticament modificades. per ser tolerants a ser fumigades àmpliament amb l’herbicida Roundup.
En la seva refutació de l’estudi argentí, BVL cita com a prova de la seguretat del glifosat els estudis que la indústria va sotmetre a la Comissió per l’aprovació del glifosat al 2002. (l’autorització que actualment està en vigor).
Però els autors d’aquest nou informe que adjuntem van aconseguir els documents d’aprovació i van trobar que contràriament a les afirmacions de la BVL, els propis estudis de la indústria, realitzats als 80 i als 90, mostraven que el glifosat /RoundUp causa malformacions en animals de laboratori. En alguns casos aquests efectes es produïen fins I tot a dosis baixes de l’herbicida.
Les autoritats alemanes i el panel (4) d’experts ECCO de la Comissió Europea van manipular aquestes resultats i la Comissió va aprovar l’herbicida
Segons els autors de l’informe “sembla que indústria i reguladors han ocultat dades durant 30 anys i així s’ha posat en risc a la gent. El Roundup no l’empren només agricultors sinó també persones que tenen un jardí, i en terres d’ escoles i altres àrees públiques, en part perquè s’ha fet propaganda falsa de què és segur.”
La Comissió es nega a revisar el glifosat.
Una nova regulació més estricta dels pesticides, entra en vigor a la Unió Europea al juny. Si es fes una revisió objectiva del glifosat sota aquesta nova regulació resultaria certament en una prohibició. Això és perquè sota aquesta regulació s’han de tenir en consideració els estudis independents. Molts d’aquests estudis, resumits en aquest informe, mostren que el glifosat i el Roundup causen malformacions, càncer, dany genètic, disrupció endocrina i altres efectes seriosos, sovint a dosis molt baixes.
El glifosat s’havia de revisar en el 2012. Però l’any passat, la Comissió silenciosament va aprovar una directiva aplaçant la revisió del glifosat i d’altres 38 pesticides fins al 2015 (5)
A més a més, en el 2015 el glifosat es revisarà sota paràmetres laxos i caducs. Això és perquè la Comissió no ha completat el llistat de requeriments (els tests que la indústria ha de fer) per la nova regulació amb temps suficient per tal que la indústria pugui fer els nous tests. Així que el glifosat probablement passarà la revisió del 2015 i no serà revisat sota paràmetres més estrictes en altres 15 anys, fins l’any 2030 (6)
Els autors diuen “ El glifosat podria tenir via lliure fins el 2030, en uns moments on la companyies de transgènics estan pressionant per tal que la UE autoritzi el conreu de plantes OMG tolerants al glifosat. Això portaria a un enorme augment en l’ús del glifosat a Europa, com ha passat a Amèrica del Nord i del Sud. Qui es beneficiarà d’aquest aplaçament de la Comissió serà la indústria dels pesticides; la víctima serà la salut pública. La Comissió ha de cancel·lar l’aplaçament i conduir una revisió immediata del glifosat i del Roundup, tenint en consideració la literatura científica independent. Entre tant, ha d’aplicar el principi de precaució i retirar l’herbicida d’Europa fins que la revisió hagi estat completada”
------1. Antoniou, M., Habib, M., Howard, C.V., Jennings, R.C., Leifert, C., Nodari, R. O., Robinson, C., Fagan, J. 2011. Roundup and birth defects: Is the public being kept in the dark? Earth Open Source. June. http://www.scribd.com/doc/57277946/RoundupandBirthDefectsv5
2. BVL, Germany. 2010. Glyphosate – Comments from Germany on the paper by Paganelli, A. et al. (2010): "Glyphosate-based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling". October 19. http://www.powerbase.info/index.php/File:BVL2010.comments.Paganelli.pdf
3. Paganelli, A., Gnazzo, V. et al. 2010. Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling. Chem Res Toxicol 23(10): 1586–1595.
4. El Panell de la EFSA sobre els PPR é s el que s’ encarrega d’aquestes revisions actualment
5. European Commission. 2010. Commission Directive 2010/77/EU of 10 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the expiry dates for inclusion in Annex I of certain active substances. OJ L 230, 19.8.1991.
6. Las raons detallades per aquest aplaçament son explicades en el nou informe. Els detalls a (5)