dijous, 9 de juny del 2011

Manifest demanant la dimissió del conseller d'Interior Felip Puig

Les entitats i persones sotasignants considerem que l'actuació policial que va tenir lloc a plaça Catalunya el matí del passat 27 de maig sota el pretext de permetre l'accés dels serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona va ser injustificada, absurda i desproporcionada.

Davant d'aquells fets, que culminaren amb 137 persones ferides, algunes d'elles de gravetat, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), conjuntament amb la Comissió de Defensa de Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats, l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) i l'Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDH) vam emetre un comunicat d'urgència on denunciàvem la brutalitat policial exercida contra les persones concentrades i exigíem l'obertura d'una investigació interna a fi que es depuressin les responsabilitats executives o polítiques corresponents. Tanmateix, després d'escoltar i analitzar les explicacions donades pel conseller d'Interior Felip Puig i atenent les noves evidències que van apareixent al voltant d'aquest cas, constatem:

- Les explicacions del conseller Felip Puig assumint-ne tota la responsabilitat, legitimant el dispositiu i sense mostrar cap autocrítica posterior davant una intervenció policial àmpliament censurada pels mitjans de comunicació, responsables polítics, sindicals, moviment associatiu i el conjunt de la ciutadania són més pròpies d'un estil autoritari que d'un càrrec que ha de tenir per funció vetllar per la seguretat de la ciutadania a partir del diàleg i la mediació amb els diferents agents socials.

- Les persones que participen a l'acampada han mostrat sempre una actitud oberta, pacífica i dialogant, oberta a col·laborat amb els serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, tal i com es va posar de manifest la nit del 17 de maig amb la negociació que es va portar a terme entre representants dels cossos policials i les persones acampades. És fals argumentar que l'operació es va realitzar perquè no hi havia mecanismes d'interlocució ja que diàriament es realitzen assemblees multitudinàries i existeixen diferents comissions on s'aborda el sistema de funcionament. Si el Departament d'Interior considerava que existia un risc potencial per l'acumulació d'objectes podia exposar lliurement els seus arguments a una d'aquestes comissions o a l'assemblea, i estem segurs que serien valorats constructivament, tal i com s'ha demostrat al llarg d'aquestes setmanes.

- En cap cas és justificable que per realitzar la neteja d'una plaça on les persones acampades han mantingut sempre una actitud pacífica i dialogant, es convoqui un dispositiu de 350 agents de la Brigada Mòbil equipats amb material antiavalots i que ocultaven deliberadament la seva identificació sota l'armilla protectora, impedint la identificació d'aquells agents responsables de les agressions a les persones concentrades. Denunciem així mateix les coercions i agressions policials contra els professionals dels mitjans de comunicació a qui se'ls va dificultar el desenvolupament de la seva tasca informadora. Atenent aquests fets, considerem inversemblant que aquest dispositiu tingués com a objectiu permetre la neteja de la plaça enlloc de forçar un desallotjament preventiu.

- L'esmentada neteja preventiva fou en realitat una sostracció dels béns de les persones acampades, en tant no es van retirar només aquells objectes que podien resultar perillosos com bombones de gas butà o generadors elèctrics, sinó que també foren retirats ordinadors, taules, pancartes, cartells... Aquests estris van ser traslladats al Sot del Migdia, àrea qualificada com a zona verda pel Pla General Metropolità i que no compleix els requisits per a un emmagatzematge segur. Denunciem que el fet que aquests objectes hagin estat desats en un descampat a cel obert contribuirà al seu deteriorament i constitueix una prova més de mala fe dels responsables de la intervenció.

- L'ús de la força mostrat per la policia va ser absolutament desproporcionat en relació a l'acció que s'havia de realitzar. En cap cas considerem justificable que una operació de neteja acabi amb 137 persones ferides, l'ús de bales de goma i de l'escopeta llençagranades B&T GL-06, que van produir ferides greus als manifestants

- La intervenció no va tenir cap efecte positiu, en tant hores després s'havien tornat a instal·lar objectes semblants a aquells que havien estat sostrets pel servei de neteja. Aquells objectes que es va considerar que suposaven un risc, van ser traslladats a un altre indret per evitar incidents durant la celebració de la copa de la Champions.

- Les persones acampades a la plaça van demostrar la seva intel·ligència col·lectiva la nit de celebració de la copa de futbol, en retirar aquells objectes que podien comportar un risc, establir un diàleg amb els cossos de seguretat i evitar que es produïssin incidents dins la plaça, cosa que fa palès encara més l'absurditat de la intervenció del dia 27.

Vista aquesta situació, les entitats sotasignants considerem que:

- Felip Puig no pot seguir exercint el càrrec de conseller d'Interior del Govern català, per la qual cosa exigim que presenti la seva dimissió immediata, i en cas que persisteixi en la seva negativa, demanem al president del Govern català el seu cessament.

- La prohibició d'emprar pilotes de goma i la retirada del nou armament antiavalots B&T GL-06 pels greus prejudicis que ha ocasionat el seu ús contra la població civil.

- Exigim que les armilles protectores que utilitza la policia autonòmica hi consti la identificació de l'agent, de manera que l'ús d'aquesta indumentària no pugui ser emprada per burlar la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya referida a la identificació dels agents antiavalots.

Barcelona, 1 de juny de 2011

Adhesions Manifets