dimarts, 21 de juliol del 2009

COMISSIO DE FOMACIÓ 8/07/2009

Se’ns informa que el nombre de sol·licituds són 265 i només hi ha 205 places ofertades per al proper any, així queden 60 places que seran ateses l’any 2010.

Està clar que la plantilla de Parcs i Jardins esta interessada en evolucionar com a professionals de la jardineria donada la gran acceptació del ventall de cursos que se li proporciona.

Per poder realitzar la llista dels treballadors seleccionats, i a falta d’una ma innocent per la causa, varem anar dient cada un de la comissió a torns un número a l’atzar fins a completar les places ofertades.

Es va indicar que es tingui en compte a la nova plantilla, tant fix com de rellevista, d’agilitzar els cursos que sol·liciten ja que son un col·lectiu que requereix d’una posada a punt en la nostra plantilla.

Per últim es va proposar que donat la rellevància que tenen els temes de prevenció, que s’estudiés proporcionar a tots els membres del Comitè d’Empresa junt amb els Caps d’Àrea i Conservadors de realitzar un curs de Prevenció per a tots ells.

Es planteja si els cursos de jardineria reglats que no pertanyen a Rubió i Tuduri també disposin dels avantatges de l’horari laboral, i se’ns va indicar que aquest tema s’hauria de decidir en una comissió de seguiment.

La propera comissió de formació serà pel dimecres 23 de setembre.