dijous, 9 de juliol del 2009

El Departament de Treball confirma la sanció de 2046€ de multa a Parcs i Jardins

La Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball ha confirmat la sanció imposada a l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins per l’incompliment de mesures de seguretat

En data 7 d’abril de 2008 els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya van aixecat un Acta per Infracció greu i va dictar una resolució en què s’imposava a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins una sanció de 2046€ de multa

El motiu de la sanció, per l’accident ocorregut, consisteix bàsicament en la manca d’avaluació de riscos derivats del treball consistent en la descarrega del dipòsit de la caixa del vehicle.

Contra aquesta resolució d’Inspecció la direcció de l’Institut va imposar un recurs, amb les argumentacions com; que l’aplicació de l’ article 45.1 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre que exclou a l’Administració Pública del pagament de sancions, el caràcter fortuït de l’accident de treball succeït...

La Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball les ha desestimat el recurs formulat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i ha confirmat la sanció recordant-los que del compliment de les mesures de seguretat es responsable legalment l’empresa

Altres sancions recents:

El Tribunal Superior de Justicia confirma l'obligación de Parcs i Jardins de pagar a la Seguretat Social 32.745 euros i l'Acta de Infracción de sanció de 3300’52 € de multa

1 comentari:

Anònim ha dit...

pregunta: después de tantas sanciones por seguridad y salud.¿se denunciar a gerente por lo penal por negligencia en contra de la salud de las trabajadoras-os del instituto?