dijous, 23 de juliol del 2009

IMMA MAYOL repressora de debò


El dia 10 de juny, coincidint amb la convocatòria de vaga, la direcció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va imposar una sanció de suspensió d'ocupació i sou de seixanta dies i el seu immediat compliment al Secretari del Comitè d'Empresa, Carlos Bernal.

El motiu (o més aviat la excusa) per a aquesta sanció és el fet que no havia presentat els fulls de preavís o justificants d'utilització de les hores sindicals, pel que la direcció de Parcs i Jardins considera que són faltes d’assistència injustificades, malgrat que en el seu moment ja se'ls va informar DESDE EL COMITÈ D’EMPRESA I PER ESCRIT que el company assumia les responsabilitats de la Secretaria del Comitè d'Empresa que requereix plena dedicació.

En la historia del Comitè d’Empresa mai el Secretari del Comitè ha fet les sol·licituds d’hores sindicals per escrit, sinó que automàticament qui ostentava el càrrec les exercia. Sempre s’havia fet així i mai a direcció de l’Institut va sancionar a ningú per aquest fet

Durant aquest temps que la direcció de l’Institut considera faltes injustificades, el Secretari del Comitè d'Empresa ha estat en reunions amb un o diversos membres de la direcció, o amb l'inspector de treball, o signant contractes de treball en el departament de personal, o exercint les seves funcions de secretari en la seu del Comitè en el centre de manteniment de Canyelles..., sent vist per gran quantitat de DIRECTIUS, treballadors i treballadores de Parcs i Jardins.

Des de CGT considerem que la sanció imposada al secretari del Comitè d'Empresa és una venjança i un escarment de la direcció de l’Institut en resposta a les denúncies a Inspecció de Treball i als Tribunals. Les quals estan pendent i demostren males maneres de gestionar els recursos públics; maneres molt llunyanes de com haurien de gestionar-los un consistori que es considera d’esquerres, i en especial males maneres de qui gestiona aquest Institut, Imma Mayol, a qui se li omple la boca amb paraules molt Eco-socialista i que en la pràctica actua totalment a l’inversa.

Aquesta actuació repressora no és un fet aïllat sinó un pas més en l'espiral repressiva de la direcció de l’Institut, el fet àlgid de la qual fins aquell moment havia estat el desallotjament il·legal de la seu del Comitè d'Empresa (sobre l'esdevingut s'ha presentat una querella criminal)

Davant aquests fets la CGT denuncia la coacció i repressió sindical que està exercint la direcció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i exigeix la retirada immediata de la sanció imposada al Secretari del Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins.

1 comentari:

Anònim ha dit...

"a por ella a por ella " que es una traidora a lo que se supone que tendría que representar