divendres, 24 de juliol del 2009

Treballadors /es de Parcs i Jardins interrompen el Ple Municipal


Treballadors /es de Parcs i Jardins interrompen el Ple Municipal

Avui dia 24 de juliol, un grup de treballadors/es del Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins , hem interromput el ple municipal de l'Ajuntament de Barcelona, per a reclamar la contractació de personal necessari per a cobrir les vacances estivals de la plantilla, per a evitar així que es degradin les zones verdes per no rebre el manteniment adequat. Així mateix s'ha repartit fulls informatius als grups polítics i a la premsa i se'ls ha informat sobre els incompliments sistemàtics del Conveni, la contractació il·legal de Tècnics i les privatitzacions que s'estan efectuant en l'Institut Municipal tot això avalat per la Presidenta de Parcs i Jardins, la Sra. Imma Mayol.

Finalment els Delegats del Comitè d'Empresa quan han estat expulsats pel sr. Alcalde Jordi Hereu del Ple Municipal han cridant consignes com “menys degradació i més contractació” i “no a la repressió sindical” en referència a la sanció molt greu imposada al Secretari del Comitè d'Empresa.


Als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Les zones verdes públiques de Barcelona en perill.

A L’ESTIU DEFENSEM UN ALTRE COP EL VERD PÚBLIC.

Els treballadors i treballadores de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins ens veiem obligats a informar i denunciar d’una nova agressió perpetrada contra els parcs, jardins i zones verdes de Barcelona per part dels gestors de l’Institut, la Sra. Presidenta del mateix, Inma Mayol i l’alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu.

Davant l’arribada del període vacacional de la plantilla entre els mesos de juliol i setembre, la Direcció de l’Institut ha decidit contractar a 7 peons de jardineria per a realitzar les suplències a una plantilla que a dia d’avui ronda els 1050 treballadors/es, el que ve a suposar un contracte d’estiu per cada 150 fixes.

Els jardiners i les jardiners de la ciutat considerem que aquesta decisió és un insult i una greu negligència en la gestió del verd de la ciutat perquè suposa un perill i un greu risc de deteriorament de les esmentades zones verdes, al ser humanament impossible cobrir la tasca del personal de jardineria que estiguin en període de vacances amb tan sols 7 contractes de peó de jardineria, que per major escarni cobriran llocs de comercials (treballs per a d’altres empreses).

En anys anteriors, la Direcció de l’Institut venia realitzant una mitjana de 70-80 contractes d’estiu, insuficients per a les necessitats reals de manteniment, però que davant la contractació d’enguany sembla fins i tot generosa.

La plantilla de Parcs i Jardins considerem que la no contractació de personal per a el període estival suposarà:

- Deteriorament del verd públic, que pot arribar a ser irreversible en algunes zones.

- Degradació del servei públic municipal amb l’augment conseqüent de les queixes ciutadanes pel mal manteniment i “justificació” de la privatització del servei municipal.

- Augment i justificació de les inversions milionàries per a la remodelació i recuperació de parcs, alguns de molt recent inauguració, utilitzant invariablement l’excusa de manca de personal per a la justificació dels expedients.

En darrer lloc, entenem que un Ajuntament d’esquerres, governat actualment pel PSC i IC-Verds, no pot fer abandó de les seves obligacions envers la classe treballadora, en moments de greu crisi d’ocupació. Entenem que és un bé social dedicar esforços a la contractació del personal necessari per a cobrir les necessitats del servei públic de jardineria. El contrari és un acte d’insolidaritat que a la llarga resultarà més car per a la més car per a la ciutat, doncs es recorrerà a empreses privades per a recuperar els jardins que mai degueren quedar abandonats.

TREBALLADORS I TREBALLADORES, COMITÉ D’EMPRESA, SECCIONS SINDICALS DE CCOO, CGT, UGT, USOC DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.