dimecres, 22 de juliol del 2009

Parcs i Jardins van gastar 16.240 euros per a seleccionar a un cap d'àrea de Relacions Laborals i Prevenció

Ahir va recollir la premsa que l'Ajuntament de Barcelona va invertir 325.356 euros en gabinets de caçatalents per a contractar personal entre 2004 i 2009. D'ells es van gastar un total de 41238 euros en la reestructuració del departament de Recursos Humans Parcs i Jardins i en el 2008, 16.240 euros a seleccionar a un cap d'àrea de Relacions Laborals i Prevenció per a Parcs i Jardins.