dilluns, 13 de juliol del 2009

Reclamació Previa sanció Secretari Comité

El dia 10 de juny coincidint amb la convocatòria de vaga la direcció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins va imposar una sanció de suspensió d'ocupació i sou de seixanta dies i el seu immediat compliment al Secretari del Comitè d'Empresa, Carlos Bernal.

El motiu (o més aviat la escusa) per a aquesta sanció és el fet que no havia presentat els fulls de preavís d'utilització de les hores sindicals pel que la direcció de Parcs i Jardins considera que són faltes d’assistència injustificades, malgrat que en el seu moment ja se'ls va informar que el company assumia les responsabilitats de la Secretaria del Comitè d'Empresa que requereix plena dedicació.

Durant aquest temps que la direcció de l’Institut considera faltes injustificada, Carlos ha estat en reunions amb un o diversos membres de la direcció, o amb l'inspector de treball, o signant contractes de treball en el departament de personal, o exercint les seves funcions de secretari en la seu del Comitè en el centre de manteniment de Canyelles..., sent vist per gran quantitat de treballadors i treballadores de Parcs i Jardins.

Per tot això; no podem més que considerar que la sanció imposada al secretari del Comitè d'Empresa està basada en mentides i mitges veritats amb l'objectiu de donar un escarment.

Aquesta actuació repressora no és un fet aïllat sinó un pas més en l'espiral repressiva de la direcció de l’Institut, el fet àlgid de la qual fins al moment havia estat el desallotjament il·legal de la seu del Comitè d'Empresa.