dilluns, 14 de desembre del 2009

Barcelona 2.0: privatització del CIRD

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la privatització del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, impulsant el que serà el seu nou model de gestió municipal: que els serveis deixin de ser prestats directament per treballadors municipals per a concedir-lo a empreses privades o associacions subcontractades. S'ha de fer notar que aquest cas en concret està sent impulsat per Elsa Blasco (regidora de Dones i Joventut pel grup ICV/EUiA). De fet el regidor d'ICV Ricard Gomà ha declarat dues vegades en reunions mantingudes amb la secció sindical a l'ajuntament de CGT que "desconeixia el cas", una manera simple de negar els problemes. Us reproduïm el manifest elaborat per la secció sindical de CGT a l'ajuntament de Barcelona.

"L’Ajuntament privatitza el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

El CIRD municipal celebrarà el seu 25è aniversari ja privatitzat per ICV-EUiA

Aquest proper 2010 s’hauria pogut celebrar els 25 anys d’existència d’un servei municipal pioner i avançat per a l’emancipació de les dones: el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones . Però la privatització municipal avança ràpid i no permetrà celebrar-lo amb gestió pública municipal. Durant aquest estiu el Govern Municipal del PSC i Iniciativa Verds/EUiA de l’Ajuntament ha accelerat les accions per tal de privatitzar la gestió del CIRD, això si amb la màxima nocturnitat que permet fer aquesta procés durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Segons van comunicar aquest juliol en Marc Murtra (gerent d’Educació, Cultura i Benestar), Elsa Blasco Riera (regidora de Dones i Joventut pel Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa) i Maria Gas de Cid (Direcció Serveis Participació, Dones, Joventut i Nous Usos del Temps) al personal afectat, estan impulsant el que per ells és simplement el model de gestió municipal: deixar de prestar els erveis directament per treballadors municipals per a concedir-lo a una empresa o associació. No els preocupa el més minim la precarització del treball que aquest model comporta , ni la incidència dels interessos privats o clientelars en els serveis públics.

Els directius municipals ja han avisat al personal de quie durant el mes de setembre seran cridats a entrevistes per oferir-los nous llocs de treball.

No sabem en aquests moments si aquesta privatització de la gestió es deu només a l’extensió del model privatitzador que acompanya la gestió municipal del govern PSC i ICV-EUiA o si també en oferir la gestió a determinats grups o empreses aprofitaran “de pas” per afaborir el clientelisme.

En tot cas , a les portes del II congrés de les dones de Barcelona (octubre 2009) el govern municipal fa un pas enrera important en els serveis dedicats a les dones , precaritzant el treball d’un dels serveis més enblemàtics i significatius i amb 25 anys d’història. Sembla un cop més que la condició social i cultural de la dona es vol prsentar com independent de les seves condicons de treball i precarietat.

La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona vol denunciar aquesta nova privatització de gestió i encoratjar a ciutadania treballadora i als treballadors/es municpals a lluitar per impedir-la . Podeu enviar missatges de suport , firmar el full de signatures-manifest i adreçar-vos al govern municipal demanant-los que retirin els plans de privatització.

Exteneu el debat i el compromís. Fulls de signaures (1, 2)"

Publicat en enfocant