dimarts, 15 de desembre del 2009

Comitè d'Empresa

A totes les Seccions Sindicals del Comitè d’Empresa

de Parcs i Jardins I.M. de Barcelona

Barcelona, a 4 de desembre de 2009.

Per la present us faig a mans la proposta de l’ordre del dia del pròxim Comitè d’Empresa de data 15 de desembre de 2009.

Ordre del dia:

1.- Actes i metodologia d’actes.

2.- Constitució del nou Comitè de 23 membres.

Nous membres

Nou Delegat de Prevenció

Canvis de delegats del Comitè

Disposició càrrec de Conseller

3.- Denuncia del Conveni Col·lectiu. Plataforma de Conveni. Comissió Negociadora. Assemblea de Treballadors pel gener.

4.- Valoració de la Comissió d’Interpretació de Conveni.

Contractació de personal sense OPO.

Jubilacions parcials.

Crèdit Horari Secretari i President.

5.- Jurídica. Conflictes pendents. Inspecció de Treball.

Prestamisme laboral.

Pronunciament del Comitè envers denúncia OPO 08.

6.- Varis

Aminetu Haidar


Salut,

Carlos Bernal Lorente

Secretari del Comitè d’Empresa