divendres, 11 de desembre del 2009

Ha sortit el número 112 de la revista "Catalunya" (desembre 2009), amb el que s’inicia una nova etapa de publicació conjunta amb la revista "Papers"


Les revistes "Catalunya" i "Papers" s’unifiquen en una sola publicació mensual mantenint les dues capçaleres

A partir del número 112, de desembre de 2009, les revistes de la CGT de Catalunya i la CGT de Balears s’unifiquen en una sola publicació, amb el mateix contingut i la mateixa numeració però amb diferent capçalera en cada territori. Haguérem pogut realitzar una publicació amb una mateixa i única capçalera, però hem optat finalment per conservar les dues.

Aquesta nova etapa que encetem ha estat el fruit d’una proposta realitzada per la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya i el Coordinador del "Catalunya", amb el suport del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al Secretariat Permanent de la CGT de Balears, que després d’un procés de debat intern dins d’aquella Confederació, ha acordat finalment donar suport i participar en aquesta nova etapa conjunta d’ambdues publicacions.

Es tracta d’un pas molt important en la consolidació d’un mitja de comunicació i d’un projecte comunicatiu anarcosindicalista i llibertari en llengua catalana, que suposa un primer pas en el camí dels acords adoptats per la CGT de Catalunya en el seu VIIIè Congrés realitzat a Sant Joan Despí el desembre de 2005, acords que sobre aquest tema deien textualment: "Posant en pràctica els acords del Ple sobre qüestió nacional en la seva part de defensa de la llengua, cal que posem a la pràctica la fusió del "Catalunya" amb la publicació germana "Noticia Confederal" si finalment la CGT del País Valencià decideix confluir en aquest camí, i tirar endavant els contactes pertinents amb la CGT de Balears per tal d’oferir-los la possibilitat de fer una publicació conjunta".

Aquesta nova publicació conjunta, que amb aquest número 112 arriba a una tirada de 13.000 exemplars, segueix consolidant-se com un referent en els nostres àmbits i una eina d’utilitat màxima per a difondre el nostre treball quotidià, les nostres lluites, les nostres idees, propostes i alternatives.

Des de la Secretaria de Comunicació i del conjunt del Secretariat Permanent, fem una crida a tota la CGT de Catalunya a col·laborar-hi, a donar-li suport i difusió, per tal d’ajudar a fer créixer aquesta eina que ens ajudi a consolidar el nostre projecte llibertari de societat.

Joan M. Rosich, Secretari de Comunicació de la CGT de Catalunya

Reus, 9 de desembre de 2009

>>> Podeu accedir al pdf del núm. 112 a: www.revistacatalunya.cat/cat112.pdf