dijous, 29 d’abril de 2010

Imma Mayol i Jordi Campillo donen un tracte vexatori i despectiu al representant dels treballadors/es en el Consell d’Administració

El Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins davant el tracte despectiu, vexatori i de menyspreu que de forma reiterada rep el representant dels treballadors/es, el company Eduard Pros, en el Consell d’Administració de Parcs i Jardins per part tant del Gerent, Sr. Jordi Campillo com de la Presidenta, Exma. Sra. Imma Mayol ha enviat un escrit de forma personalitzada a tots els Conseller/a de el Institut Municipal de Parcs i Jardins demanant la seva intervenció per a resoldre l'aquest menyspreu cap al representant dels treballadors/es.


Cap comentari: