dilluns, 28 de juny de 2010

Resposta al missatge de l'Alcalde Jordi Hereu

EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO

Resposta al missatge que l'Alcalde Jordi Hereu va adreçar a tots els treballadors i treballadores municipals elaborada per MANDAT de l'Assemblea General del 16 de juny

Senyor Hereu,

A la vista del missatge que de forma individual va adreçar a tots els treballadors i treballadores municipals i per mandat i amb els arguments expressats a l'Assemblea General que va tenir lloc el dimecres 16 de juny, li hem de manifestar el següent:

  1. No ens agraeixi els nostres sacrificis, que no són ni voluntaris ni assumits. Ens oposem i ens oposarem a les retallades que se'ns han imposat amb totes les mesures que tinguem a l'abast.

  2. Ni els treballadors i treballadores municipals ni la resta de la classe treballadora som responsables d'aquesta crisi financera ni tampoc considerem que sigui ni just ni inevitable ni, com vostè diu, absolutament necessari que les mesures per redreçar la situació passin per retallar els serveis públics o les retribucions dels que tenen la tasca de prestar-los.

  3. És obscena l'associació que fa entre la nostra reducció salarial i "les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, molts dels quals estan passant una situació difícil". Vostè sap que la retallada de salaris dels treballadors i treballadores públics no té cap altra objectiu que liquidar deute de les Administracions Públiques per aconseguir així de forma indirecta injectar novament liquiditat al mercat financer, desitjós de retirar els beneficis de la seva especulació i de socialitzar les pèrdues.

  4. Si tot i així convé reduir despeses, pel que fa a l'Ajuntament donaria molt de marge aplicar algunes que no passen per reduir retribucions dels treballadors i treballadores, ni retallar serveis públics, ni ajornar inversions necessàries. Comenci per aquestes sis mesures

* Recentralitzar en els sectors totes les empreses, EPEs i Organismes Autònoms, suprimint gerències i quadres directius innecessaris i estalviant duplicitat de despeses, funcions i responsabilitats.

* Fer marxa enrere en la nova pauta organitzativa de districtes derivada de l'anomenat projecte Barcelona 2.0, que ha inflat el nombre de càrrecs directius i el volum dels seus plusos al temps que ha reduït les competències i plantilla de personal a càrrec dels districtes.

* Reduir les retribucions de regidors, gerents i directors, situant per començar en 1000 euros bruts mensuals el límit màxim de qualsevol complement específic de lloc de treball i revisant amb lupa l'ús que se'n faci de VISA, dietes, viatges i despeses pagades de tot tipus.

* Despatxar a tots els càrrecs amb contracte d'alta direcció incorporats a l'Administració per designació directa (li sona allò d'igualtat, mèrit i capacitat?).

* Suprimir les regidories del seu govern que no es corresponguin amb sectors d'actuació de l'Administració Municipal.

* Crear ocupació i no destruir-la ni precaritzar-la. Faci’s càrrec dels serveis al ciutadans, perquè és l'obligació de l’Administració, i no cedeixi la seva gestió a les empreses privades. No volem l'externalització dels serveis municipals, per això l’exigim oferta pública d’ocupació real, la que ens ha de permetre atendre directament les nostres obligacions amb els ciutadans.

Diu, senyor Alcalde, que en gran part gràcies a nosaltres "el nostre Ajuntament té unes finances sanejades". Si és cert que és així, tingui la decència i el coratge de rebutjar amb nosaltres aquestes mesures injustes i faci servir la seva influència per promoure i dur a terme en l'àmbit de la seva responsabilitat mesures alternatives més justes i solidàries amb la ciutadania.

Si ho fes així, potser els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Barcelona ens podríem sentir orgullosos del nostre Alcalde. Ens temem, però, que no té ni la voluntat, ni la capacitat, ni el valor que cal per fer-ho.

Tant de bo que ens arribi a demostrar el contrari.

LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
EN NOM I PER MANDAT DE
L'ASSEMBLEA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Dimecres, 16 de juny de 2010.