dimarts, 8 de juny de 2010

Serveis mínims vaga 8 de juny

Per la vostra informació s’adjunta decret de serveis mínims imposat per l’Ajuntament de Barcelona en relació a la vaga del proper 8 de juny a Parcs i Jardins


Torn de matí


1 brigada de manteniment de xarxa de reg (1 xofer + 1 operari) per atendre possibles fuites d’aigua o emergències de la xarxa de reg

1 brigada de poda i recollida d’arbrat (1 responsable, 1 xofer i 2 operaris) per caigudes de branques a la via pública o emergència similars.

(El servei afecta a aquests dos equips restant de guàrdia i havent d’estar localitzables per actuar en cas que es produeixi una emergència, podent realitzar vaga en cas contrari)

1 lloc de treball de telefonista per a la Centraleta per a l’atenció de els trucades urgents i la coordinació d’aquests equips


Torn de tarda i nit


1 lloc de treball de Patrulla de vigilància

1 lloc de treball a les Oficines del Laberint

1 lloc de treball de Vigilància al Viver Tres Pins

1 lloc de treball de Vigilància a C.M. Serra i Martí

1 lloc de treball de Vigilància a les Oficines Centrals (només torn tarda)

Cap comentari: