dimecres, 3 de desembre del 2008

I JORNADES "Serveis públics, guanys privats: recuperem els Serveis Públics!

Programa


Divendres 12 de desembre

18:30 a 18:45 Presentació de les jornades

18:45 a 20:45 Ponència i debat

"El context polític i econòmic del procés de privatització dels serveis socials i públics.

La privatització del sistema de pensions"

Seminari d'economia crítica Taifa – Miren Etxezarreta


Dissabte 13 de desembre

9:30 a 11:30

Seminari

"Procés de privatització dels serveis sanitaris públics a Catalunya"

CATAC-CTS/IAC, Associació Catalana de Defensa de la Sanitat Pública (ACDSP), Federació d'Associacions de Veïns/es (FAVB), ATTAC Catalunya.

- Privatització de la gestió pública en sanitat: Roger B. Landoni

- La participació oficial, la real i la que necessitem. Experiència de les Associacions de Veïns/es: Marcela Güell

- Participació ciutadana en la sanitat pública catalana: Olga Fernández Quiroga i Albert Ferris

- Presentació de la proposta de creació d'un observatori dels Governs Territorials de Salut (GTS) i del procés de privatització en general: Ramón Serna

Seminari

"Els acords de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i l'Acord General sobre el Comerç de Serveis (AGCS), en el marc de la UE"

ATTAC Catalunya: Joan Garcia i Arcadi Oliveras

Taller

"Reivindicació de la ciutat com a servei públic"

LA CIUTAT POSSIBLE (LCP): Josep M. Jiménez, Pilar Paricio, Maria de la Fuente (http://www.lacp.eu/grupolacp@gmail.com)

11:30 – 12 h. Pausa


12 h. a 14 h.

Taller

"L'educació en temps de privatització"

Rosa Cañadell (USTEC–STEs), Emili Cortavitarte (CGT)

Taller

"Propostes de treball contra la privatització de la sanitat"

CATAC-CTS/IAC, Associació Catalana de Defensa de la Sanitat Pública (ACDSP), Federació d'Associacions de Veïns/es (FAVB), ATTAC Catalunya.

Taller

"Resistències contra la privatització. Experiències de lluites sindicals"

Presentador i moderador: Julio del Álamo (CGT)

Juan Manuel Martín (CG –Sanitat), Pere Liron (CGT–Ensenyament), Roman Rustichelli (CGT-Autobusos), Faustino Mondragón (ACTUB – Autobusos), Antonio Cano (CGT–Parcs i Jardins)

14 h. a 15:30 Pausa per a dinar

15:30 h. a 18:30

Conclusions i debat

"Conclusions, perspectives i propostes d'actuacions: resums dels tallers, i debat i discussió sobre propostes d'acció"

Mesa moderada per membres de l'assemblea organitzadora de les jornades.

18:30 a 19:30

Ponència i debat

" Reflexió crítica per avançar cap a una concepció democràtica i utòpica de lo públic i lo privat"

Membres de la Mesa Cívica pels drets socials


Recuperem els Serveis Públics!