dilluns, 1 de desembre del 2008

Magistratura de Treball sentència que la conducció de la Piaggo correspon a la categoria de Oficial 1ª conductor

El 18 de desembre del 2007 es va celebrar el judici per la reclamació feta per una treballadora de Parcs i Jardins que demanava el pagament de la diferencia de categoria (la treballadora és auxiliar jardinera) corresponent a oficial 1ª conductor pel fet de conduir la Piaggio. El dia 30 de setembre de 2008 el magistrat titular del Jutjat Social nº 21 va dictaminar sentència.


En aquesta sentència, el magistrat dictamina a favor de la part actora (la treballadora) condemnant a l'Institut a abonar la quantitat demandada, reconeixent que la tasca de conduir un vehicle amb ocupants que requereix el permís de conduir B1 tal i com estableix l'article 18 del Conveni Col·lectiu de Parcs i Jardins correspon a la categoria de Oficial 1ª conductor, per tant s'ha d'abonar la diferencia de categoria.


A més en la sentència de la demanda presentada per la treballadora, el magistrat ha condemnat per temeritat processal al pagament d’una multa de 250 euros a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona ja que considera (com ja hem denunciat reiterades vegades en diferents judicis) que durant el procés ha tingut «mes voluntat d'entorpiment i de posar pals a les rodes del procediment, que no un altre cosa» amb la utilització inadequada de fórmules legals per entorpir, dedicant-se a «oposar motius o excepcions absents de la mes mínima fonamentació, amb pura finalitat obstruccionista, i amb resultat de donar una extraordinària complexitat processal i resolutiva a un procediment de natural força més simple, i per tant comporta esmerçar esforços i recursos públics de manera totalment innecessària, que és precisament el que aquí s'ha produït». A més a més, l' Institut ha estat condemnat al pagament dels honoraris de la representació legal de la part actora.


Com a conclusió, dos coses: la primera és que quelcom estigui en la situació de la companya que ha fet la demanda (conduint Piaggio i cobrant només la diferència amb oficial 2ª conductor), ja sap que pot reclamar la diferència amb oficial 1ª conductor i la segona és que lluitar no és un camí estèril per molt que sembli que tot estigui perdut


Secció Sindical de CGT a Parcs i Jardins