dimarts, 9 de desembre del 2008

Comissió Pla d'Igualtat.

El pasat dia 1 de desembre es va realitzar l'última reunió de la comissió que elabora el Pla d'Igualtat de Parcs i Jardins. En aquesta reunió es va "tancar" el punt de desenvolupament, en el qual es recullen els polèmics percentatges de reserva de places ( un 50% en tots els casos) en ofertes públiques, promocions internes i formació interna: menys CGT la resta de seccions sindicals i el Grup de Dones hi estan d'acord (con ja us havíem informat) i la posició de l'empresa és acceptar (sense fer un pronunciament propi al respecte) la proposta de la part social.

Desde CGT volem impolsar la consulta d'aquest tema als treballadors i treballadores de l'Institut a través de l'assamblea, ja que entenem que son accions que poden afectar en negatiu a les seves condicions laborals i que han de tenir veu a l'hora de negociar aquest tipus de qüestions. Ha de ser l'Assamblea qui ha de determinar si es porten o no a terme aquesta mena d'accions de discriminació positiva ja que, no ho hem d'oblidar mai, l'Assamblea és soberana.

Per últim, dir-vos que les reunions s'han suspès fins l'any vinent quedant, si tot va bé, unes poques sessions per acabar el disseny del nomenat Pla.