dijous, 4 de març de 2010

Plataforma Conveni 2010


El dimarts dia 9 de març de nou tenim Assemblea per a aprovar la Plataforma de Conveni. Una proposta de Plataforma que ha estat consensuada en el Comitè d'Empresa, unes propostes on s'ha intentat recollir les demandes col·lectives de la plantilla (increments salarials, oferta pública, concursos, garanties del servei públic...) i les demandes dels diferents col·lectius (poda, xofers, auxiliars d'administratiu...)

Al costat de les propostes consensuades, com CGT presentem una sèrie de punts a consideració de l'Assemblea que no ha estat possible arribar a acord o hi ha divergència d'opinions:


Increment salarial


Trobant-nos en uns moments de «crisis» on el govern i la patronal volen fer que està recaigui sobre les nostres esquenes (jubilacions als 67 anys, congelació salarial, reforma laboral?), i on els sindicats CCOO i UGT han signat el «Acord Govern-Sindicats per a la funció pública en el marc del diàleg social 2010-2012» amb pujades salarials ridícules (0’3 % per a l'any 2010) per als empleats públics, que incrementen la nostra ja històrica pèrdua de poder adquisitiu, nosaltres entenem que la pujada salarial que s'estableixi en el Conveni ha de ser lineal; és a dir per a tot el món igual (exemple Cap d’Àrea 45€ Peó 45€ al mes), altres sindicats creuen que està ha de ser com sempre percentual (exemple Cap d’Àrea 60€ Peó 30€ al mes) amb la qual cosa cada vegada s'incrementen més les diferències entre les diferents categories


Seguretat i Salut


No entenem com en aquests punts addicionals que planteja CGT a l'Assemblea no han estat acceptats per la resta de sindicats, atès que en el primer d'ells: «designació per part del Comitè d'Empresa dels delegats de prevenció d'entre qualsevol treballador/a de la plantilla» ja estava com proposta en la Plataforma aprovada de l'any 2005 i els altres 3 punts que plantegem són de millora de les nostres condicions de treball.

On s'han recollit recomanacions per a la millora de seguretat i salut per als treballadors/as «possibilitat de tractament fisioterapeuta per a preveure i pal·liar possibles lesions en els treballadors/as a causa de problemes múscul-esquelètics derivats del treball» «instauració de taules d'escalfaments i estiraments musculars i el temps necessari per a realitzar aquests exercicis per a preparar el cos al treball»

I proposta de companys i companyes per a la millora del vestuari «subministrament de dessuadora amb caputxa i cremallera i mitjons en el vestuari d'hivern»


Garanties Sindicals


A proposta de CCOO es planteja la submissió a la conciliació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya un organisme compost pel sindicats majoritaris i per la patronal, que té com objectiu substituir als organismes oficials i pel qual reben quantiosa subvencions i nosaltres no estén d’acord


Aquí podeu llegir la PLATAFORMA CONVENI 2010 en PDF

Cap comentari: