divendres, 20 de febrer del 2009

RELLEVISTES CONDUCTORS

Gràcies a la llei de jubilació parcial i al acord de Conveni han pogut entrar en el conjunt de treballadors/es de Parcs i Jardins els anomenats “rellevistes”, que agafen el relleu dels companys/es que amb unes condicions determinades han pogut jubilar-se anticipadament, treballant 33 dies a l’any fins arribar a la edat de la definitiva jubilació.

Aquests “rellevistes” han de cobrar un 65% del sou de la persona a qui estan rellevant. O sigui que se’ls hi inclou junt al contracte una clàusula addicional que en la nòmina els hi entra una prima fixa mensual per la diferència entre la seva categoria (el primer any de peó) i un tan per cent del percentatge de la categoria del jubilat anticipat.

Coincideix que alguns “rellevistes” per raons de organització de la brigada condueixen el vehicle. Per tant el encarregat els hi apunta diàriament la corresponent prima de conducció de vehicle, que pertany a la categoria de Oficial 1ª conductor. La sorpresa bé quan els hi arriba la nòmina i no els hi consta el cobrament dels dies que han estat conduint el vehicle.

Perquè us feu el càrrec de les xifres, el peó que condueix un vehicle (Of.1ª conductor) cobra 32,9 €/dia. i el peó especialitzat 23,8 €/dia.

La empresa ens vol fer veure que no hi han suficients conductors a Parcs i Jardins i a sobre volen fer l’agost a costa dels companys “rellevistes” que amb l’escusa de que els hi estan pagant una prima fixa, s’estalvien la corresponent diferència de càrrec superior que haurien de pagar a qualsevol treballador de Parcs que ha de ser de Of. 1ª conductor.

Si et trobes conduint un vehicle (CABSTAR, TRADE o PIAGGIO) i si en la teva nòmina no et consta que cobres la diferència de categoria de Of.1ª conductor, has de reclamar a la empresa que et paguin la diferència amb efecte d’un any retroactiu.

Salut companys/es.